Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

04.07.2014

Formularz PF-OSPR (projekt budżetu państwa na rok 2015) dla spzoz nadzorowanych przez Ministra Zdrowia oraz szpitali klinicznych

---

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015 samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez Ministra Zdrowia oraz szpitale kliniczne nadzorowane przez uczelnie medyczne zobowiązane są do sporządzenia formularza PF-OSPR. W celu ułatwienia jego przygotowania zamieszczony zostaje do pobrania druk formularza w wersji arkusza kalkulacyjnego wraz z instrukcją wypełnienia.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry