Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

12.02.2018

Korzystne zmiany dla pacjentów w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

---

31 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Co wprowadza rozporządzenie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, wprowadziliśmy poniższe zmiany.

  • Rozszerzyliśmy wykaz wyrobów medycznych o:
    • zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej,
    • wyroby medyczne do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) – sensor/elektroda i transmiter/nadajnik.
  • Wprowadziliśmy możliwość (w uzasadnionych medycznie przypadkach) skrócenia czasu użytkowania wózków inwalidzkich dla dorosłych.
  • Zwiększyliśmy limity ilościowe na środki absorpcyjne z 60 do 90 sztuk na miesiąc.
  • Rozszerzyliśmy kryterium przyznawania wyrobów stomijnych o pacjentów z przetoką ślinową.

Zmiany wejdą w życie 3 marca 2018 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Dzięki tym zmianom pacjenci będą mieli łatwiejszy dostęp do wyrobów medycznych, co przełoży się na poprawę jakości ich życia.

Dziękujemy wszystkim, którzy na etapie konsultacji publicznych i opiniowania projektu zgłosili swoje spostrzeżenia i uwagi. Część z nich została uwzględniona, pozostałe wymagają dalszych analiz ze względu na ich możliwy wpływ na budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Należy pamiętać, że intencją wykazu jest zabezpieczenie potrzeb wszystkich grup pacjentów w jak największym stopniu, przy uwzględnieniu możliwości finansowych Funduszu.

Uwaga

CGM-RT ma funkcje terapeutyczne, dlatego prawidłowo zabezpieczy pacjentów do 26. roku życia z cukrzycą typu I leczonych przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brakiem objawów prodromalnych hipoglikemii z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej). Pacjenci w ramach CGM-RT nie otrzymają refundacji na FGM (Flash Glucose Monitoring), systemy te nie są tożsame.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry