Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

26.02.2018

Nowa lista leków refundowanych (na 1 marca 2018 r.)

---

Zakończyliśmy konsultacje, które zostały zasygnalizowane w komunikacie z 20 lutego 2018 roku.

W trakcie prac:

  • przeanalizowaliśmy wszystkie uwagi zgłoszone do projektu z 20 lutego 2018 r.,
  • sprawdziliśmy limity finansowania w grupach limitowych.

Zmiany wprowadzone w opublikowanym obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2018 r. w stosunku do projektu obwieszczenia mają charakter porządkujący i redakcyjny.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane uwagi i komentarze.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry