Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

31.10.2017

Pierwsza w Polsce poradnia hipercholesterolemii rodzinnej

---

Hipercholesterolemia rodzinna to choroba genetyczna, której głównym objawem jest podwyższony poziom złego cholesterolu (frakcji LDL). Choroba przez wiele lat może rozwijać się bezobjawowo, a w Polsce chorować na nią może od 150 do 200 tysięcy osób. Dzięki finansowaniu z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 powstała pierwsza w Polsce Poradnia Hipercholesterolemii Rodzinnej przy Krajowym Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej w Gdańsku.

Poradnia rozpoczęła działalność 24 października 2017 r., a w otwarciu udział wziął m.in. Marek Tombarkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

– Ideą programu jest stworzenie modelu, który pokaże w jaki sposób należy podejść do problemu tej jednostki chorobowej. To jest niezwykle ważne, bo choroby układu sercowo-naczyniowego, do których prowadzi nieleczona hipercholesterolemia, zbierają olbrzymie żniwo wśród młodych osób – powiedział wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz. – Bardzo się cieszę, że Narodowy Program Zdrowia zaczyna spełniać oczekiwania, jakie są w nim pokładane. To jest jeden z przykładów bardzo dobrego zastosowania pieniędzy NPZ na stworzenie tej poradni i całego programu, który przyniesie bardzo konkretne efekty dla całej populacji.

 

Pierwsza taka poradnia w Polsce

Poradnia ma zapewnić wielodyscyplinarną opiekę nad pacjentami, a przede wszystkim diagnozować jak największą liczbę osób zagrożonych hipercholesterolemią rodzinną. Niestety, większość chorych nie jest świadoma swojej choroby.

Z porady mogą skorzystać wszyscy pełnoletni mieszkańcy Polski. Wizyta w poradni jest bezpłatna. Nie trzeba martwić się o skierowanie. Warunkiem rejestracji jest jedynie sprawdzenie kryteriów klinicznych przez lekarza.

Więcej informacji:

 

Diagnostyka i kompleksowa opieka

W przypadku hipercholesterolemii rodzinnej niezwykle ważna jest diagnostyka kaskadowa. Polega ona na zbadaniu wszystkich krewnych I stopnia pacjenta, u którego potwierdzono obecność genu. Niestety badania te mogą być utrudnione ze względu na ograniczoną motywację, niski poziom świadomości zdrowotnej, ale także obiektywne trudności pacjentów np. odległe miejsce zamieszkania.

Dzięki kompleksowej opiece nad pacjentem uwzględniającej diagnostykę genetyczną, terapię żywieniową, psychologiczną, a także indywidualnie zaplanowaną farmakoterapię można skutecznie ograniczać negatywne konsekwencje choroby.

 

Hipercholesterolemia rodzinna

Istotą hipercholesterolemii rodzinnej jest nieprawidłowy metabolizm cholesterolu. Zaburzenia przemiany tego związku prowadzą do jego podwyższonego stężenia we krwi. Najczęściej za występowanie choroby odpowiedzialna jest mutacja w obrębie genu LDLR.

Podwyższony poziom cholesterolu możemy zaobserwować już we wczesnym dzieciństwie. Brak diagnozy może prowadzić do przedwczesnego rozwoju miażdżycy i choroby wieńcowej.

 

Narodowy Program Zdrowia 2016-2020

Narodowy Program Zdrowia wspomaga różne inicjatywy prowadzące do zwiększenie świadomości Polaków na temat indywidualnych zachowań prozdrowotnych. Oczekuje się, że w wyniku prowadzonych działań wydłuży się średnia długość życia, poprawi ogólny stan zdrowia społeczeństwa oraz zmniejszy się liczba zgonów zależnych od stylu życia.

Zdjęcia pochodzą ze strony Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry