Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

01.08.2017

Polska oficjalnym kandydatem do nowej siedziby EBA i EMA

---

Polska złożyła ofertę dotyczącą przeniesienia do Warszawy siedzib Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) oraz Europejskiej Agencji Leków (EMA).  Te dwie unijne agencje będą musiały  opuścić Londyn po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w 2019 r.

Proces oficjalnego zgłaszania kandydatur na przyszłe siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) oraz Europejskiej Agencji Leków (EMA) trwał do 31 lipca br. Polska zdecydowała się kandydować o siedziby obu unijnych agencji.

Wniosek o lokalizację w naszym kraju siedziby EBA i EMA został zatwierdzony przez Radę Ministrów w lipcu 2017 r. Zawierał on szczegółowe oferty, wypełnione zgodnymi z przyjętymi przez Radę Europejską specyfikacjami.

Główne atuty polskich kandydatur:

  • doskonała lokalizacja Warszawy oraz jej świetne skomunikowanie z innymi europejskimi i światowymi stolicami,
  • atrakcyjne i nowoczesne biurowce, w których dana agencja mogłaby rozpocząć prace w dniu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE,
  • rozbudowane możliwości edukacyjne dla dzieci pracowników agencji,
  • atrakcyjny rynek pracy dla współmałżonków,
  • jakość życia równie wysoka jak w innych europejskich krajach przy relatywnie niższych kosztach utrzymania,
  • wysoki poziom bezpieczeństwa w Warszawie,
  • zagwarantowanie ciągłości działania EBA i EMA w nowych lokalizacjach.

Przeniesienie siedziby EBA lub EMA do Warszawy, miasta w sercu Europy Środkowo-Wschodniej, sprzyja również równowadze geograficznej pomiędzy państwami członkowskimi, a dodatkowo lokalizacja EBA poza strefą euro daje jasny sygnał, że w dziedzinie usług finansowych, UE dąży do integracji nie tylko w strefie euro, ale w całej Unii Europejskiej.

Kolejnym formalnym krokiem w procesie wyboru nowej lokalizacji dla EMA i EBA jest publikacja wszystkich ofert złożonych przez państwa członkowskie na stronach Komisji Europejskiej oraz ich ocena. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, Komisja Europejska dokona analizy ofert oraz przedstawi swoją ocenę do końca września br. Ostatecznie, tylko dwa państwa członkowskie UE okażą się zwycięzcami starań o ustanowienie unijnych agencji – kraj, który pozyska siedzibę EMA oraz kraj, który pozyska siedzibę EBA. Decyzja w sprawie lokalizacji obu agencji zostanie podjęta w drodze głosowania 20 listopada na marginesie Rady ds. Ogólnych. Procedura przewiduje maksymalnie trzy etapy głosowania.

Czytaj więcej: Move 2 Warsaw

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry