Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

29.09.2017

Spotkanie ministra zdrowia z rezydentami

---

28 września w siedzibie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego odbyło się spotkanie ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów OZZL.

 

O czym rozmawiano na spotkaniu

Uczestnicy spotkania omówili sytuację lekarzy rezydentów w Polsce oraz przedyskutowali propozycje zmian w kształceniu specjalizacyjnym lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie:

 • stażu podyplomowego przygotowującego do zawodu i planowanej specjalizacji,
 • akredytacji jednostek organizujących szkolenie specjalizacyjne,
 • modelu odbywania specjalizacji w Polsce,
 • schematu przebiegu szkolenia specjalizacyjnego,
 • programu specjalizacji,
 • sposobu naboru na specjalizacje i przyznawania miejsc szkoleniowych,
 • dokumentowania przebiegu specjalizacji,
 • umów o pracę zawieranych z lekarzami rezydentami,
 • nadzoru sprawowanego przez kierownika specjalizacji,
 • kursów specjalizacyjnych,
 • Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego,
 • dyżurów medycznych.

 

Propozycje ministra zdrowia

Minister zdrowia przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.

Po uzgodnieniu części kwestii związanych z kształceniem specjalizacyjnym uczestnicy spotkali wspólnie wyrazili gotowość kontynuowania rozmów.

 

Merytoryczny charakter rozmów

Zarówno minister Konstanty Radziwiłł, jak i przedstawiciele Porozumienia Rezydentów OZZL podkreślili merytoryczny charakter rozmów.

Wysokość nowych wynagrodzeń zasadniczych ustalanych regulacją obrazują zamieszczone poniżej tabele.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry