Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

03.02.2017

Światowy Dzień Walki z Rakiem 2017

---

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Walki z Rakiem (który przypada 4 lutego) chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, jak ważna w zapobieganiu chorobom nowotworowym jest profilaktyka.

Wykonywanie badań profilaktycznych to najskuteczniejszy sposób na wczesne wykrycie raka. Dzięki temu pacjenci mają szanse na wyleczenie. Skuteczne leczenie zależy przede wszystkim od tego, jak wcześnie uda się wykryć nowotwór złośliwy i rozpocząć leczenie. Dzisiaj głównym powodem dużej liczby chorych, którzy umierają na raka, jest zbyt późne wykrycie.

Dlatego apelujemy do Państwa o wykonywanie badań profilaktycznych. Nie lekceważmy nawet najbardziej subiektywnych objawów pogorszenia stanu zdrowia i konsultujmy to z lekarzem!

Szczególnie zachęcamy Panie, aby zapoznawały się z informacjami na temat profilaktyki nowotworów i możliwości skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych w ramach Programu profilaktyki raka piersi oraz Programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia (OW NFZ) zapraszają do specjalnych stanowisk w wybranych ośrodkach onkologicznych w całym kraju oraz w siedzibach OW.

W 2014 r. zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Nowotworów odnotowano w Polsce 159,2 tys. nowych przypadków zachorowań na nowotwory oraz ponad 95,6 tys. zgonów spowodowanych tymi schorzeniami. Tym samym, nowotwory stanowią drugą, po chorobach układu krążenia, przyczynę zgonów w Polsce odpowiadającą za 27% zgonów wśród mężczyzn i 24% zgonów u kobiet.

Przyczyny wzrostu liczby zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w Polsce to przede wszystkim:

 • starzenie się społeczeństwa,
 • niezdrowy styl życia (duże narażenie na czynniki rakotwórcze – np. dym tytoniowy, zanieczyszczenia środowiska).

Nie istnieje żaden pewny, sprawdzony sposób na uniknięcie zachorowania na nowotwór. To, czy zachorujemy na raka zależy od naszych genów, wieku i stylu życia. Jednak wbrew powszechnej opinii tylko niewielka część z chorób nowotworowych rozwija się w wyniku dziedziczenia. Większość z nich to efekt długotrwałego gromadzenia uszkodzeń DNA. Zdrowy tryb życia może redukować ilość tych uszkodzeń.

Naukowcy stale badają, które z naszych codziennych zachowań (w jaki sposób i do jakiego stopnia) przyczyniają się do rozwoju choroby lub przed nią chronią. Jest kilkanaście kategorii czynników ryzyka. Wszystkie (poza promieniowaniem jonizującym) można kontrolować. Można więc zapobiegać wielu powszechnie występującym nowotworom (np. rak płuca, przełyku, okrężnicy, rak jamy ustnej i czerniak).

Czego należy unikać

 • Picia alkoholu – od 2 do 4% wszystkich nowotworów ma związek (pośredni lub bezpośredni) z alkoholem. Zwiększa on ryzyko wystąpienia raka: jamy ustnej, gardła, przełyku, krtani, wątroby i piersi u kobiet.
 • Palenia tytoniu – rak płuca występuje niemal wyłącznie u palaczy i osób narażonych na bierne palenie.Im intensywniejszy nałóg, tym większe problemy ze zdrowiem.

Jednoczesne picie i palenie powoduje wielokrotne zwiększenie ryzyka zachorowania (np. rak krtani występuje ponad 300 razy częściej u osób nadużywających obu substancji).

 • Promieniowania UV – jest niebezpieczne ze względu na ryzyko powstania nowotworów skóry. Należy unikać długiej ekspozycji, stosować kremy z filtrem i nie korzystać z solariów.
 • Czynników o udowodnionym charakterze kancerogennym (np. azbest i związki aromatyczne).

Zalecamy

 • Aktywność fizyczną – badania potwierdzają, że szczupła sylwetka pozwala uniknąć do 20% nowotworów związanych z nadmiarem tkanki tłuszczowej.
 • Zbilansowaną dietę – powinna dostarczać prawidłowej ilości energii i poszczególnych składników pokarmowych (utrzymanie stałej masy ciała, spożywanie świeżych warzyw i owoców, ograniczenie czerwonego mięsa).
 • Szczepienia przeciwko wirusom, które mogą powodować pewne nowotwory np.:
  • przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), który może prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy,
  • przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, który może prowadzić do rozwoju raka wątrobowokomórkowego.
 • Przesiewowe badania mammograficzne, cytologiczne oraz kolonoskopowe – pozwalają wcześnie wykryć nowotwór.

Od 2006 r. realizujemy Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych. Obecnie prowadzimy działania w ramach 5 priorytetów:

 1. Promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów
 2. Profilaktyka wtórna, diagnostyka oraz wykrywanie nowotworów
 3. Wsparcie procesu leczenia nowotworów
 4. Edukacja onkologiczna
 5. Wspomaganie systemu rejestracji nowotworów

Na realizację programu przeznaczane będzie maksymalnie 250 mln zł rocznie.

Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016 – 2024

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) prowadzimy działania, które wspierają profilaktykę chorób nowotworowych. Są to przede wszystkim programy pilotażowe.

Od listopada 2015 r  realizujemy projekt dotyczący opracowania 15 programów polityki zdrowotnej, z których 4 dotyczą bezpośrednio profilaktyki nowotworowej. Programy te będą realizowane przez podmioty wyłonione w konkursie.

Na profilaktykę w ramach PO WER 2014 – 2020  przeznaczono ok 200 mln zł, z czego około
60 mln zł – na profilaktykę nowotworową.

Programy profilaktyczne w zakresie onkologii

 • Program profilaktyki nowotworów głowy i szyi –20 stycznia 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektu (alokacja na konkurs 15 mln zł),
 • Program nowotworów skóry – ogłoszenie konkursu w III kwartale 2017 r. (alokacja
  na konkurs 15 mln zł),
 • Profilaktyka nowotworów płuc – ogłoszenie konkursu w IV kwartale 2017 r. (alokacja
  na konkurs 20 mln zł),
 • Program w zakresie nowotworów uwarunkowanych dziedzicznie – termin
  i szczegóły naboru jeszcze nie zostały ustalone.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych umożliwia wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych, które są ukierunkowane na leczenie chorób wpływających na dezaktywizację zawodową (m.in. choroby nowotworowe).

W czerwcu 2016  r. ogłoszono 2 konkursy. Termin składania wniosków o dofinansowanie upłynął 30 listopada 2016 r. Obecnie oceniamy złożone wnioski. Na konkursy przeznaczono 121 mln zł.

Fundusze norweskie i EOG

Onkologia jest także wspierana ze środków europejskich innych niż unijne:

 • Program PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych
 • 5 projektów (badania, akcje promujące zdrowy styl życia, doposażenie i modernizacja podmiotów leczniczych).
 • Program PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu
  • 26 projektów z czego 7 dotyczących profilaktyki nowotworowej (dofinansowanie programów profilaktycznych, działania edukacyjne i promocyjne).

Oba programy zakończą się w grudniu 2017 r., ale rzeczowa realizacja części projektów już się zakończyła.

Regionalne Programy Operacyjne

Na poziomie regionalnym wdrażane są następujące działania:

 • wdrożenie projektów profilaktycznych dotyczących chorób, które stanowią istotny problem zdrowotny regionu (w tym choroby nowotworowe),
 • rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi,
 • wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych, które są ukierunkowane na leczenie chorób wpływających na dezaktywizację zawodową (m.in. choroby nowotworowe).

4 lutego w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu w godzinach 09.00 – 13.00 będzie można skorzystać z nauki samobadania piersi oraz samobadania jąder na fantomach. Zainteresowani uzyskają pełną informację na temat bezpłatnych badań profilaktycznych. Będą mogli się także zapoznać z zasadami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

Każda osoba będzie mogła wykonać bezpłatny pomiar:

 • ciśnienia tętniczego krwi,
 • wagi,
 • BMI.

Czytaj więcej na temat akcji na stronie OW NFZ.

4 lutego Kujawsko-Pomorski OW NFZ zaprasza na dzień drzwi otwartych w Centrum Onkologii w Bydgoszczy (ul. Romanowska 2). Zaintesesowani będą mogli wykonać badania i wziąć udział w warsztatach edukacyjnych.

Na stoisku pod hasłem „NFZ bliżej Pacjenta” będzie można uzyskać:

 • informację na temat programów profilaktycznych i zasad ubezpieczenia (m.in. wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego).
 • dostęp do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP).

Czytaj więcej na temat akcji na stronie OW NFZ.

Również 11 lutego 2017 r. Kujawsko-Pomorski  OW NFZ zaprasza na dzień otwarty pod hasłem „NFZ bliżej pacjenta” – współorganizowany z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Zainteresowani będą mogli wykonać badanie:

 • poziomu cukru we krwi,
 • ciśnienia,
 • dermatoskopowe badanie skóry.

Uczestnicy będą mogli nauczyć się samobadania piersi.

Tego dnia będzie można także uzyskać dostęp do ZIP i wyrobić kartę EKUZ.

11 lutego 2017 r. Lubuski OW NFZ zaprasza na dzień otwarty pod hasłem „NFZ bliżej pacjenta” w siedzibie oddziału.

Zainteresowani będą mogli uzyskać informacje dotyczące:

 • Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP),
 • karty EKUZ,
 • profilaktycznych programów zdrowotnych,
 • programu Leki 75+.

4 lutego 2017 r. Małopolski OW NFZ zaprasza do Krakowskiego Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Garncarskiej 13 w Krakowie. W godzinach 9.00 – 14.00 będą tam wykonywane bezpłatne badania, konsultacje i porady.

Będzie można również uzyskać dostęp do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP).

Czytaj więcej na temat akcji na stronie OW NFZ.

4 lutego 2017 r. z okazji XVII Światowego Dnia Walki z Rakiem Mazowiecki  OW NFZ zaprasza do Stołecznego Centrum Onkologii przy ul. Roentgena 5 w Warszawie na bezpłatne badania profilaktyczne w ramach dnia otwartych drzwi.

W godzinach 9.00 – 14.00 będzie można:

 • wykonać bezpłatne badania profilaktyczne,
 • skorzystać z porady i konsultacji.

Czytaj więcej na temat akcji na stronie OW NFZ.

4 lutego 2017 r. Śląski  OW NFZ zaprasza na dzień otwarty w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach.

Na stoisku pod hasłem „NFZ bliżej Pacjenta” będzie można uzyskać:

 • dostęp do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP),
 • informację na temat programów profilaktycznych i zasad ubezpieczenia (m.in. wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego).

Czytaj więcej na temat akcji na stronie OW NFZ.

4 lutego 2017 r. Świętokrzyski OW NFZ zaprasza na dzień otwarty w Świętokrzyskim Centrum Onkologii przy ul. Artwińskiego 3 w Kielcach.

W godz. 10.00 – 13.00 będzie tam można wykonać bezpłatne badania profilaktyczne oraz uzyskać poradę.

Na stoisku pod hasłem „NFZ bliżej Pacjenta” zainteresownai będą mogli:

 • uzyskać dostęp do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP),
 • wyrobić kartę EKUZ,
 • porozmawiać na temat darmowych leków dla seniorów,
 • nauczyć się pierwszej pomocy,
 • skosztować ekologicznej żywności.

Będzie można otrzymać interesujące materiały edukacyjne, np. „Kodeks Walki z Rakiem”, „Jak i gdzie leczyć się bezpłatnie”, „Mały pacjent – poradnik dla rodziców i personelu medycznego”.

Czytaj więcej na temat akcji na stronie OW NFZ.

10 lutego 2017 r. Warmińsko-Mazurski  OW NFZ zaprasza do stoiska informacyjnego w siedzibie oddziału. Zostanie ono przygotowane  pod hasłem „Światowy Dzień Chorego – poznaj swoje prawa”. Zainteresowani uzyskają tam m.in. informacje na temat programów profilaktycznych i praw pacjentów.

Czytaj więcej na temat akcji na stronie OW NFZ.

4 lutego 2017 r. Wielkopolski OW NFZ zaprasza na dzień drzwi otwartych Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.

Na stoisku pod hasłem „NFZ bliżej Pacjenta” zainteresowani uzyskają informacje na temat programów profilaktycznych i pakietu onkologicznego. Wysłuchają także wykładu o programach profilaktycznych.

6 lutego 2017 r. Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza do udziału w akcji informacyjnej pod hasłem „NFZ Bliżej Pacjenta”, która odbędzie się w siedzibie oddziału.

Na przygotowanych stoiskach zainteresowani będą mogli uzyskać informacje dotyczące:

 • programów profilaktycznych,
 • leczenia onkologicznego,
 • zasad ubezpieczenia (m.in. wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego),
 • programu leki 75+.

Czytaj więcej na temat akcji na stronie OW NFZ.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry