Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

23.06.2017

Zmiany na liście leków refundowanych – leki immunosupresyjne

---

Szanowni Pacjenci!

W związku z publikacją projektu  XXXIV obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który będzie obowiązywał od 1 lipca 2017 r., poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zmian w dopłatach za leki.

 

Grupa limitowa 116.0, Leki przeciwwirusowe – walgancyklowir

Podmioty odpowiedzialne złożyły wnioski o obniżenie cen urzędowych dla leków Ceglar, Valganciclovir Teva, Valhit. W związku z tym w grupie limitowej 116.0, Leki przeciwwirusowe – walgancyklowir – postacie do stosowania doustnego po raz kolejny zmienił się limit finansowania oraz dopłata pacjenta – zarówno do tych leków, jak i pozostałych, które są objęte refundacją w jej ramach.

Zmiany wysokości dopłat prezentuje poniższe zestawienie:

Nazwa międzynarodowa  substancji czynnej Nazwa  postać i dawka leku Zawartość opakowania Wysokość zapłaty na 01.05.2017 r. Wysokość zapłaty na 01.07.2017 r. Podwyżka
Valganciclovirum Valcyte, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 50 mg/ml 1 but.po 12 g 558,95 666,79 107,84
Valganciclovirum Valganciclovir Teva, tabl. powl., 450 mg 60 szt. 3,20 130,21 127,01
Valganciclovirum Valcyte, tabl. powl., 450 mg 60 szt. (1 but.po 60 szt.) 1327,15 1916,83 589,68

 

Za leki z tej grupy pacjenci zapłacą 3,20 zł za lek Valhit oraz 25,88 zł – za lek Ceglar.

Ceny tych leków mogą spaść

Wzrost dopłat w przypadku obniżenia limitu finansowania ma charakter przejściowy. Wnioskodawcy (firmy farmaceutyczne) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o refundacji mają możliwość składania wniosków o obniżenie urzędowych cen zbytu. Podjęcie takich działań zazwyczaj skutkuje obniżeniem dopłaty pacjentów. Jeżeli nie zachodzi konieczność uzupełnienia danych, wnioski są rozpatrywane do 30 dni.

 

Grupa 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące – leki immunosupresyjne – kwas mykofenolowy i jego pochodne

W tej grupie od 1 maja br. wszedł pierwszy odpowiednik – lek Marelim, który był dostępny dla pacjentów za dopłatą 9,44 zł (dawka 180 mg) oraz 3,20 zł (dawka 360 mg). Wprowadzenie pierwszego odpowiednika spowodowało obniżenie limitu finansowania w grupie limitowej, a co za tym idzie – wzrosła dopłata pacjenta do leku Myfortic.

Obecnie – w związku ze złożeniem wniosków o obniżenie cen urzędowych – dla większości leków dostępnych w ramach tej grupy spadła dopłata pacjenta. Dzięki temu od 1 lipca 8 leków będzie dostępnych za 3,20 zł.

Zmiany wysokości dopłat prezentuje poniższe zestawienie:

Nazwa międzynarodowa  substancji czynnej Nazwa  postać i dawka leku Zawartość opakowania Wysokość zapłaty na 01.05.2017 r. Wysokość zapłaty na 01.07.2017 r. Obniżka
Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. (10 blist.po 10 szt.) 89,90 3,20 -86,70
Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powl., 500 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 89,90 3,20 -86,70
Mycophenolas mofetil Myfenax, tabl. powl., 500 mg 50 tabl. 89,34 3,20 -86,14
Mycophenolas mofetil Myfenax, kaps. twarde, 250 mg 100 kaps. 89,34 3,20 -86,14
Mycophenolas mofetil CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml 110 g (175 ml) 89,07 23,05 -66,02
Mycophenolas mofetil CellCept, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. 67,79 28,10 -39,69
Mycophenolas mofetil CellCept, tabl., 500 mg 50 szt. 67,79 28,10 -39,69
Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 11,09 3,20 -7,89

 

Valhit, Valgancyclovir i Valcyte

Rozwiewając wątpliwości dotyczące wskazań dla leków Valhit i Valgancyclovir, jakie były zgłaszane przez część środowisk pacjenckich, wyjaśniamy, że – zgodnie z aktualnymi charakterystykami tych produktów leczniczych – mogą je stosować zarówno dzieci, jak i dorośli.

Odnosząc się natomiast do leku Valcyte w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego, który może być przepisywany przez lekarzy w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej, informujemy, że firma Roche po ustaleniach z resortem zdrowia zgodziła się na bezpłatne dostarczanie tego produktu lekowego do szpitali. Wszystkie szpitale zostały poinformowane przez firmę o możliwości darmowego otrzymania leku.

Oficjalna informacja od firmy Roche na ten temat znajduje się w plikach do pobrania.

 

Leki generyczne są bezpieczne!

Realizując szeroko pojętą politykę lekową, przykładamy bardzo dużo uwagi do kwestii skuteczności i bezpieczeństwa refundowanych leków. Każda pozycja na wykazie jest technologią medyczną, której jakość została potwierdzona przez wyczerpujące dowody naukowe. Rozwiązania, które oferujemy pacjentom, spełniają szereg rygorystycznych wymagań oraz standardów – w duchu najnowszych wytycznych światowych HTA i EBM.

Te produkty lecznicze są dopuszczane do stosowania jako odpowiedniki tylko i wyłącznie wtedy, kiedy w toku badań biorównoważności zostanie wykazane ich tożsame działanie oraz gwarancja uwalniania substancji czynnej w tym samym czasie i w takim samym stężeniu. W Polsce te leki są dopuszczane do obrotu przez prezesa URPL, który wydaje stosowną decyzję w oparciu o szczegółowe raporty na temat ich skuteczności i bezpieczeństwa.

Obejmowanie refundacją kolejnych odpowiedników to działanie systemowe. Celem jest nie tylko zwiększanie ilości dostępnych opcji terapeutycznych, lecz także tworzenie szerokiego pola naturalnej konkurencji między firmami farmaceutycznymi. Taka sytuacja przełamuje nienaturalne monopole oraz przyczynia się do stymulowania branży farmaceutycznej w kierunku jej szybszego rozwoju. Najważniejsze jest jednak to, że pozwala obejmować refundacją coraz tańsze nowe leki, które działają tak samo jak te, które już są w wykazie. Za określeniami „odpowiednik” i „zamiennik”  kryje się pełna gwarancja (poparta dowodami naukowymi), że pacjent otrzymuje ten sam lek, tylko w innym opakowaniu.  I choć lek jest ten sam, to cena jest inna – mniejsza.

Dzięki wprowadzaniu odpowiedników maleją wydatki ponoszone przez płatnika publicznego. Każda zaoszczędzona w ten sposób złotówka umożliwia objęcie refundacją nowej technologii medycznej. Budżet NFZ przeznaczony na finansowanie technologii lekowych jest ograniczony, stąd istotne jest racjonalnie gospodarowanie środkami finansowymi i ciągłe ich uwalnianie, które pozwala na objęcie refundacją nowych leków na kolejnych wykazach.

Zapewniamy, że zmiany, które zajdą w refundacji leków immunologicznych od 1 lipca br., nie spowodują zagrożenia dla pacjentów.  Zaistniała sytuacja to naturalny mechanizm refundacyjny, który stwarza szeroką przestrzeń negocjacyjną w kwestii cen pozostałych leków.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry