Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Leczenie szpitalne

---

Leczenie w szpitalu wiąże się z tym, że przebywasz tam całą dobę – często przez kilka dni. W tym czasie jesteś otoczony kompleksową opieką medyczną (diagnoza, leczenie, pielęgnacja, rehabilitacja). Lekarz kieruje cię do szpitala, jeśli twoje zdrowie wymaga badań, zabiegów itp., których nie można wykonać np. w trybie ambulatoryjnym lub w podstawowej opieki zdrowotnej.

Jakie są tryby leczenia w szpitalu

 • hospitalizacja – możesz być przyjęty do szpitala natychmiast, jeśli wymaga tego stan twojego zdrowia,
 • hospitalizacja planowa – datę przyjęcia do szpitala ustalasz z wyprzedzeniem,
 • leczenie jednego dnia.

Szpitale zapewniają całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską lub położniczą we wszystkie dni tygodnia (z wyjątkiem świadczeniodawców, którzy oferują tylko leczenie jednego dnia).

Co przysługuje ci bezpłatnie podczas leczenia w szpitalu

 • Świadczenia, które są wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia (świadczenia identyfikowane procedurami medycznymi i rozpoznaniami).
 • Badania diagnostyczne oraz leki lub wyroby medyczne, które są niezbędne do wykonania świadczeń gwarantowanych.
 • Świadczenia w chemioterapii.
 • Świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych.

Uwaga!

 • Zabiegi chirurgii plastycznej lub zabiegi kosmetyczne zaliczamy do świadczeń gwarantowanych tylko w przypadkach wad wrodzonych, urazów, chorób lub następstw ich leczenia.
 • Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej (czyli nie obejmują metod eksperymentalnych o nieudowodnionej skuteczności).
 • Rozporządzenie określa również warunki, jakie musi spełnić szpital, aby realizować świadczenia gwarantowane. W ten sposób zapewniamy odpowiednią jakość świadczeń.

 

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 styczna 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego

 

 

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry