Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

---

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień są skierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi oraz do osób uzależnionych i ich rodzin.

 

Warunki udzielania świadczeń

W zależności od potrzeb i stanu pacjenta leczenie odbywa się w warunkach:

 • stacjonarnych – psychiatrycznych, leczenia uzależnień oraz w izbie przyjęć,
 • dziennych – psychiatrycznych i leczenia uzależnień,
 • ambulatoryjnych – psychiatrycznych, leczenia środowiskowego (domowego) oraz leczenia uzależnień.

 

Co przysługuje ci bezpłatnie w ramach tej opieki

 • warunki stacjonarne
  • świadczenia terapeutyczne,
  • programy terapeutyczne,
  • niezbędne badania diagnostyczne,
  • konsultacje specjalistyczne,
  • leki,
  • wyroby medyczne (m.in. przedmioty ortopedyczne),
  • wyżywienie (z zastrzeżeniem art. 18 ustawy),
  • edukacja i konsultacje dla rodzin;
 • warunki dzienne
  • świadczenia terapeutyczne,
  • programy terapeutyczne,
  • niezbędne badania diagnostyczne,
  • leki,
  • wyżywienie,
  • edukacja i konsultacje dla rodzin;
 • warunki ambulatoryjne
  • świadczenia terapeutyczne,
  • niezbędne badania diagnostyczne,
  • leki niezbędne w stanach nagłych,
  • edukacja i konsultacje dla rodzin.

 

Turnus rehabilitacyjny

Osoby z zaburzeniami psychicznymi lub osoby uzależnione raz w roku mogą wyjechać na turnus rehabilitacyjny. Może on być zorganizowany w ramach:

 • świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych, rehabilitacji psychiatrycznej oraz leczenia zaburzeń nerwicowych u dorosłych, dzieci i młodzieży – udzielanych w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych,
 • świadczeń rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi – udzielanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień,
 • świadczeń gwarantowanych – udzielanych w warunkach dziennych psychiatrycznych,
 • świadczeń gwarantowanych leczenia uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych – udzielanych w warunkach dziennych leczenia uzależnień,
 • świadczeń gwarantowanych psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych, dzieci i młodzieży, leczenia nerwic oraz świadczeń gwarantowanych dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju – udzielanych w warunkach ambulatoryjnych psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego),
 • świadczeń gwarantowanych leczenia uzależnień od alkoholu substancji psychoaktywnych i programu substytucyjnego – udzielanych w warunkach ambulatoryjnych.

 

Leczenie substytucyjne

Substytucja jest wykorzystywana w leczeniu uzależnień. Pacjent przyjmuje substancję, która ma podobne działanie i właściwości do tej, która spowodowała uzależnienie. W ten sposób powstaje forma uzależniania, którą można kontrolować. Dzięki temu nie występują objawy zespołu abstynencyjnego. Zmniejszają się także skutki uzależniania – zdrowotne i społeczne.

Czytaj więcej na temat leczenia substytucyjnego na stronie Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry