Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Podstawowa opieka zdrowotna

---

Aby korzystać z porad lekarza w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, złóż deklarację wyboru do wybranego przez ciebie lekarza, w wybranej przychodni. Masz prawo nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym bezpłatnie zmienić deklarację wyboru lekarza.

Dodatkowa zmiana deklaracji wyboru lekarza jest również bezpłatna:

  • jeśli się przeprowadziłeś,
  • jeśli wybrany przez ciebie lekarz POZ przestał pracować,
  • z innych przyczyn, które powstały po stronie lekarza lub przychodni.

 

Jeśli jesteś np. na wakacjach lub w delegacji, możesz skorzystać w miejscu swojego pobytu z porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, jeśli:

  • nagle zachorowałeś,
  • twój stan zdrowia nagle się pogorszył.

 

Całodobowa opieka w POZ – nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Masz prawo do całodobowej opieki w ramach podstawowej opieki zdrowotnej:

  • w swojej przychodni: w tygodniu, od godz. 8.00 do 18.00,
  • w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:
    • w tygodniu, od godz. 18.00 do 8.00 rano,
    • całodobowo w soboty, niedziele i święta.

 

Czy nocna i świąteczna opieka zdrowotna podlega rejonizacji

Nie, możesz korzystać z porad nocnej i świątecznej zdrowotnej, bez względu na to gdzie mieszkasz lub przebywasz. Informacje o tym, gdzie skorzystasz z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są dostępne w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej, uzyskasz je także u swojego lekarza POZ lub w oddziale wojewódzkim NFZ.

Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki możesz skorzystać:

  • w miejscu ich udzielania,
  • w miejscu swojego zamieszkania lub pobytu – jeśli uzasadnia to twój stan zdrowia,
  • lub też uzyskać konsultację telefoniczną.

 

Kiedy możesz skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Możesz skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej, jeśli:

  • nagle zachorowałeś,
  • twój stan zdrowia nagle się pogorszył.

 

Czy nocna i świąteczna opieka lekarska jest płatna

Nie, uzyskasz świadczenia bezpłatnie.

 

Czy potrzebujesz skierowania

Nie potrzebujesz skierowania, aby skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

 

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 86)
  2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.).

 

Badania diagnostyczne

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, w związku z prowadzonym leczeniem, może skierować cię na bezpłatne badania diagnostyczne:

  1. Badania hematologiczne:
    morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi, morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi, retikulocyty, odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).
  2. Badania biochemiczne i immunochemiczne:
    Sód; potas; wapń zjonizowany; żelazo; żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC);stężenie transferryny; stężenie hemoglobiny glikowanej (HbAlc); mocznik; kreatynina; glukoza; test obciążenia glukozą; białko całkowite; proteinogram; albumina; białko C-reaktywne (CRP); kwas moczowy; cholesterol całkowity; cholesterol-HDL; cholesterol-LDL; triglicerydy (TG); bilirubina całkowita; bilirubina bezpośrednia; fosfataza alkaliczna (ALP); aminotransferaza asparaginianowa (AST); aminotransferaza alaninowa (ALT); gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP); amylaza; kinaza keratynowa (CK);fosfataza kwaśna całkowita (ACP); czynnik reumatoidalny (RF); miano antystreptolizyn O (ASO); hormon tyreotropowy (TSH); antygen HBs-AgHBs; VDRL; FT3; FT4; PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity.
  3. Badania moczu:
    ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu, ilościowe oznaczanie białka, ilościowe oznaczanie glukozy;, ilościowe oznaczanie wapnia, ilościowe oznaczanie amylazy.
  4. Badania kału:
    badanie ogólne, pasożyty, krew utajona – metodą immunochemiczną.
  5. Badania układu krzepnięcia:
    wskaźnik protrombinowy (INR), czas kaolinowo-kefalinowy (APTT), fibrynogen.
  6. Badania mikrobiologiczne:
    posiew moczu z antybiogramem, posiew wymazu z gardła z antybiogramem, posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.
  7. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.
  8. Diagnostyka ultrasonograficzna:
    USG tarczycy i przytarczyc, USG ślinianek, USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego, USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego, USG obwodowych węzłów chłonnych.
  9. Zdjęcia radiologiczne:
    zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej, zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej, zdjęcie czaszki, zdjęcie zatok, zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.
  10. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawiać skierowanie na badania endoskopowe:
    gastroskopia, kolonoskopia.


Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry