Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Rehabilitacja lecznicza

---

Dzięki rehabilitacji możesz odzyskać pełną lub możliwą do osiągnięcia sprawność fizyczną i psychiczną oraz zdolność do pracy. Poprawia ona także jakość życia.

 

Warunki rehabilitacji leczniczej

 • ambulatoryjne – dla pacjentów wymagających rehabilitacji lub fizjoterapii, którzy poruszają się samodzielnie,
 • domowe – dla pacjentów wymagających rehabilitacji lub fizjoterapii, którzy nie poruszają się samodzielnie,
 • ośrodek lub oddział dzienny – dla pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, lecz wymagają całodobowego nadzoru medycznego,
 • stacjonarne – dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.

 

Rehabilitacyjna porada lekarska dla dorosłych i dzieci

Obejmuje m.in.:

 • ogólną ocenę stanu zdrowia – badanie lekarskie,
 • skierowanie na konsultację i badania dodatkowe,
 • testy czynnościowe,
 • ocenę aktywności ruchowej,
 • ocenę odruchów ścięgnisto-okostnowych,
 • pomiar długości kończyn i obwodów,
 • ocenę chodu i lokomocji,
 • punkcje lecznicze i iniekcje dostawowe,
 • zlecenie na wyroby medyczne (przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze) oraz inne zlecenia i wnioski,
 • skierowanie na fizjoterapię i leczenie uzdrowiskowe,
 • końcową ocenę procesu usprawniania.

Rehabilitacyjna porada lekarska dla noworodków i niemowląt obejmuje m.in.: ocenę rozwoju psychoruchowego, ocenę rozwoju neurofizjologicznego oraz pomiary antropometryczne.

 

Wizyta fizjoterapeutyczna

Podczas wizyty fizjoterapeuta:

 1. układa plan zabiegów fizjoterapeutycznych, które są zgodne ze skierowaniem na rehabilitację,
 2. ocenia i opisuje Twój stan – przed rozpoczęciem rehabilitacji lub fizjoterapii,
 3. wykonuje badanie czynnościowe narządu ruchu lub inne badanie, które jest potrzebne do ustalenia planu rehabilitacji,
 4. przygotowuje końcową ocenę i opisuje Twój stan – po zakończeniu rehabilitacji lub fizjoterapii,
 5. udziela Ci zaleceń dotyczących dalszej rehabilitacji.

 

Co przysługuje ci bezpłatnie podczas rehabilitacji

 • badania diagnostyczne,
 • leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze.

Zabieg fizjoterapeutyczny – jest to świadczenie udzielane w cyklach, które odpowiadają twoim potrzebom zdrowotnym. Zabiegi fizjoterapeutyczne to m.in.:

 • kinezyterapia,
 • masaż,
 • elektrolecznictwo,
 • pole elektromagnetyczne,
 • światłolecznictwo i termoterapia,
 • hydroterapia,
 • krioterapia,
 • balneoterapia.

 

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry