Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Świadczenia wysokospecjalistyczne

---

Od 2014 roku obowiązuje nowy tryb zawierania i rozliczania umów na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych. Dalej finansuje je Minister Zdrowia, jednak za ich kontraktowanie oraz rozliczanie odpowiada Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zgodnie z rozporządzeniem z 2015 roku finansowanych jest 13 świadczeń wysokospecjalistycznych:

 1. Przeszczepienie wątroby;
 2. Przeszczepienie serca;
 3. Przeszczepienie płuca;
 4. Przeszczepienie serca i płuca;
 5. Przeszczepienie komórek wysp trzustkowych;
 6. Przeszczepienie komórek przytarczyc;
 7. Wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków;
 8. Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia z wyłączeniem operacji izolowanych przewodów tętniczych Botalla;
 9. Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym;
 10. Przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca;
 11. Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających;
 12. Mechaniczne wspomaganie serca sztucznymi komorami;
 13. Przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka.

Czytaj więcej: Informacje o zawartych umowach przez poszczególne Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia są dostępne na stronie internetowej NFZ

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138);
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1958);

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry