Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Druki informacyjne

---

Wszystkie leki dopuszczone do obrotu mają oprócz opakowania również dokumenty, które opisują ich skład i działanie.

 

Charakterystyka produktu leczniczego

To dokument, w którym znajdziesz najważniejsze informacje na temat leku. Możesz tam sprawdzić m.in.:

 • co to za lek, jaki jest jego skład;
 • w jakich schorzeniach możesz go stosować;
 • jakie są przeciwwskazania do jego stosowania;
 • jak powinieneś go przyjmować i w jakich dawkach;
 • jakie działania niepożądane może wywoływać;
 • jakie właściwości farmakologiczne ma dany lek.

Charakterystyki produktów leczniczych leków są dostępne w serwisie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 

Ulotka

Ulotka to uproszczony zbiór informacji zawartych w Charakterystyce produktu leczniczego, uwzględniający twoje bezpieczeństwo. Powinieneś się z nimi zapoznać przed pierwszym zażyciem leku. Jeśli masz wątpliwości co do danego leku (dawkowanie, działania uboczne, możliwe interakcje), zwróć się do lekarza lub farmaceuty.

W ulotce znajdziesz m.in.:

 • nazwę leku i zawartych w nim substancji czynnych;
 • wskazania, w jakich można stosować lek;
 • informacje niezbędne przed rozpoczęciem stosowania leku: przeciwwskazania, środki ostrożności, interakcje np. z alkoholem oraz innym lekami;
 • ostrzeżenia dotyczące szczególnych grup użytkowników, zwłaszcza: dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią, a także pacjentów w podeszłym wieku;
 • opis niepożądanych działań, które mogą wystąpić podczas stosowania produktu leczniczego;
 • ostrzeżenie o zakazie stosowania produktu leczniczego po upływie terminu ważności;
 • opis szczególnych warunków przechowywania, jeżeli są one wymagane.

Ulotka zatwierdzana jest podczas rejestracji leku i dołączana do każdego opakowania.

 

Opakowania produktów leczniczych

Każdy lek jest opakowany w:

1. Opakowanie bezpośrednie, czyli takie, które ma z nim bezpośredni kontakt, np. saszetki, ampułki, blistry, butelki.

Na opakowaniu bezpośrednim leku powinieneś znaleźć:

 • nazwę leku i zawartych w nim substancji czynnych;
 • nazwę podmiotu odpowiedzialnego, czyli wytwórcy;
 • termin ważności;
 • numer serii.

2. Opakowanie zewnętrzne, czyli takie, w którym znajdują się opakowanie bezpośrednie oraz ulotka. Najczęściej jest to tekturowe pudełko.

Na opakowaniu zewnętrznym leku powinieneś znaleźć:

 • nazwę leku (również w systemie Braille’a – dla osób niewidomych) i zawartych w nim substancji czynnych;
 • moc, a więc zawartość substancji czynnej np. w jednej tabletce;
 • postać farmaceutyczną, np. tabletka powlekana, kapsułka, zawiesina itp.;
 • sposób stosowania oraz drogę podania;
 • ostrzeżenia dotyczące sposobu przechowywania, w tym niedostępności dla dzieci;
 • wskazanie podmiotu odpowiedzialnego;
 • numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu;
 • termin ważności.

Uwaga: w przypadku niektórych antybiotyków do stosowania zewnętrznego, leków podawanych pozajelitowo, niektórych leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające nie musisz kupować całego opakowania. Farmaceuta może podzielić opakowanie zewnętrzne i sprzedać ci ilość leku najbardziej zbliżoną do tej wskazanej na recepcie.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry