Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Reklama leków

---

Głównym celem reklamy leków jest informowanie o nich oraz zachęcanie do ich stosowania. Może ją prowadzić jedynie podmiot odpowiedzialny lub inny podmiot – na jego zlecenie.

 

Kto sprawuje nadzór na reklamą

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących reklamy produktów leczniczych sprawuje Główny Inspektorat Farmaceutyczny.

 

Co może znajdować się w reklamie

Dane prezentowane w reklamie muszą zgadzać się z:

 • Charakterystyką Produktu Leczniczego lub
 • Charakterystyką Produktu Leczniczego Weterynaryjnego lub
 • dokumentacją zatwierdzoną podczas dopuszczenia go do obrotu.

Reklama powinna obiektywnie prezentować produkt leczniczy oraz informować o jego racjonalnym stosowaniu. Poza jego nazwą – własną i powszechnie stosowaną – reklama może zawierać tylko znak towarowy, postać farmaceutyczną, dawkę, hasło reklamowe lub inne treści reklamowe.

 

Reklama kierowana do pacjentów

To reklama, którą słyszysz lub oglądasz w różnego rodzaju mediach.

Ze względu na twoje bezpieczeństwo reklama leków musi spełniać szereg warunków:

 • nie może wykorzystywać wizerunku ani zaleceń osób znanych, naukowców, lekarzy czy farmaceutów albo aktorów, którzy odgrywają ich role,
 • nie może być kierowana do dzieci,
 • nie może sugerować że stosowanie danego leku pozwoli ci uniknąć wizyty u lekarza lub że poprawi stan twojego zdrowia nawet jeśli nic ci nie dolega,
 • nie może oferować jakichkolwiek korzyści w zamian za zakup leku,
 • nie może zapewniać, m.in. że:
  • jego przyjmowanie zagwarantuje właściwe efekty,
  • nie towarzyszą mu żadne działania niepożądane,
  • skutek jest lepszy lub taki sam, jak w przypadku innej metody leczenia albo leczenia innym produktem leczniczym.

 

Czy można reklamować wszystkie leki

Nie, nie wolno reklamować leków:

 • wydawanych na receptę,
 • zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe,
 • zawartych w wykazie leków refundowanych lub wydawanych bez recepty o nazwie identycznej z umieszczonymi na tym wykazie,
 • niedopuszczonych do obrotu w Polsce,
 • sprowadzanych z zagranicy w trybie importu docelowego.

 

Reklama produktów leczniczych kierowana do publicznej wiadomości musi zawierać ostrzeżenie:

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 

Reklama kierowana do osób wystawiających recepty

Żeby zachęcić lekarzy do stosowania swoich produktów, a także poinformować ich o nowych sposobach leczenia wielu chorób, firmy farmaceutyczne mogą reklamować leki wśród osób uprawnionych do wypisywania recept oraz do sprzedaży leków. Żeby zapewnić, że taka reklama nie stanie się okazją do nadużyć, określono szereg wymagań jakie musi spełniać:

 • powinna zawierać dokumenty, na podstawie których lekarz będzie mógł ocenić wartość terapeutyczną danego leku,
 • nie może polegać na wręczaniu lub obiecywaniu żadnych korzyści materialnych, prezentów, nagród, wycieczek, szkoleń czy ułatwień,
 • może się odbywać wyłącznie poza godzinami pracy lekarza w placówce ochrony zdrowia i po uzyskaniu zgody kierownika takiej placówki.

Reklama kierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept może polegać na przekazywaniu bezpłatnych próbek leku przez przedstawicieli handlowych. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie pięć opakowań tego samego leku w ciągu roku.

Próbka musi być m.in.:

 • nie większa niż najmniejsze opakowanie leku dopuszczone do obrotu w Polsce,
 • opatrzona napisem próbka bezpłatna – nie do sprzedaży,
 • wyposażona w Charakterystykę Produktu Leczniczego.

 

Kodeksy etyczne

Związki branżowe, do których należą firmy farmaceutyczne, uchwalają wewnętrzne kodeksy etyczne, które mają na celu zachowanie standardów przejrzystości i rzetelności postepowania przy reklamowaniu leków.

Czytaj więcej o reklamie leków w serwisie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne(Dz.U. z 2016 r., poz. 12142, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz.U. Nr 210, poz. 1327)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry