Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Sfałszowane produkty lecznicze

---

Sfałszowany produkt leczniczy to lek, który:

 • nie spełnia ustalonych wymagań dotyczących jakości leków,
 • został wyprodukowany nielegalnie, bez wiedzy wytwórcy (podmiotu odpowiedzialnego);
 • został wyprodukowany bez zgody Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

Sfałszowane mogą zostać wszystkie leki – zarówno oryginalne, jak i ich odpowiedniki, czyli tzw. leki generyczne.

 

Dlaczego sfałszowane leki są niebezpieczne

Sfałszowane leki działają zbyt słabo, nieodpowiednio lub nie działają wcale. Taki lek może zawierać zupełnie inną substancję czynną niż ta wskazana na opakowaniu, może zawierać niewłaściwą ilość tej substancji, a nawet nie zawierać jej wcale.

Dlatego nawet jeśli tylko raz przyjmiesz sfałszowany lek, narażasz na niebezpieczeństwo swoje zdrowie i życie.

 

Najczęściej fałszowane produkty lecznicze

 • sterydy anaboliczne,
 • leki odchudzające,
 • leki stosowane przy zaburzeniach erekcji,
 • leki o działaniu antykoncepcyjnym i psychotropowym.

 

Jak unikniesz zakupu sfałszowanego produktu leczniczego

Leki przepisane na recepcie lekarskiej kupuj tylko w miejscach do tego uprawnionych, np. w aptece lub punkcie aptecznym. Nigdy nie kupuj leków dostępnych na podstawie recepty
w internecie (są tam oferowane nielegalnie). Nigdy nie kupuj leków na bazarach, w siłowniach, klubach fitness czy sex shopach.

Uwaga! Według danych Światowej Organizacji Zdrowia sfałszowane leki są dostępne w internecie i stanowią około 50 proc. oferowanych produktów.

 

Zespół do Spraw Sfałszowanych Produktów Leczniczych

Aby przeciwdziałać zagrożeniom związanym ze sfałszowanymi produktami leczniczymi minister zdrowia powołał Zespół do Spraw Fałszowania i Nielegalnego Obrotu Produktami Leczniczymi oraz Innymi Sfałszowanymi Produktami Spełniającymi Kryteria Produktu Leczniczego.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele:

 • Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
 • Ministra Zdrowia,
 • Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 • Głównego Inspektora Sanitarnego,
 • Prokuratora Generalnego,
 • Komendanta Głównego Policji,
 • Szefa Służby Celnej,
 • Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • Dyrektora Narodowego Instytutu Leków oraz
 • Głównego Lekarza Weterynarii.

 

Zadania Zespołu

Głównym celem zespołu jest:

 • ustalanie kierunków przeciwdziałania zjawiska fałszowania produktów leczniczych,
 • zapobieganie sprzedaży leków w miejscach nieuprawnionych,
 • planowanie i wdrażanie działań dotyczących informowania o sfałszowanych produktach leczniczych,
 • prowadzenie kampanii edukacyjnych na temat zagrożeń związanych z nabywaniem leków w miejscach nieuprawnionych.

Czytaj więcej na temat sfałszowanych produktów leczniczych oraz działalności Zespołu w serwisie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2142 z późn. zm.)
 2. Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2010 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Fałszowania i Nielegalnego Obrotu Produktami Leczniczymi oraz Innymi Sfałszowanymi Produktami Spełniającymi Kryteria Produktu Leczniczego (Dz.Urz. MZ z 2010 r. nr 11, poz. 67)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry