Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Zasady zgłaszania działań niepożądanych

---

Każdy lek może powodować działania niepożądane. Masz prawo zgłosić wszystkie działania, które podczas przyjmowania danego leku, wydają ci się niewłaściwe. Są to zarówno działania szkodliwe, jak i takie, które powodują uczucie dyskomfortu. Powinieneś je zgłosić nawet jeśli nie masz pewności, w myśl zasady „Jeżeli masz wątpliwości – zgłoś”.

 

Kto może zgłosić działanie niepożądane:

 • pacjent,
 • jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny,
 • osoba wykonująca zawód medyczny.

 

Jak zgłosić działanie niepożądane

 1. Skorzystaj ze specjalnego formularza, który znajdziesz na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
 2. Wypełnij go, wpisując wszystkie niezbędne dane. Twoje zgłoszenie musi przede wszystkim zawierać:
 • nazwę produktu leczniczego;
 • opis reakcji niepożądanej, czyli wymienienie co najmniej jednego objawu;
 • dane chorego – inicjały, płeć, wiek masa ciała;
 • dane zgłaszającego – imię, nazwisko, sposób kontaktu (adres, telefon, faks, e-mail).

Zachęcamy do jak najbardziej szczegółowego opisu z podaniem wszystkich dostępnych informacji.

 

Gdzie przesłać zgłoszenie działania niepożądanego

Wyślij wypełniony formularz pocztą, faksem, pocztą elektroniczną, za pośrednictwem platformy ePUAP lub aplikacji mobilnej:

 • na adres Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
 • do podmiotu odpowiedzialnego (adres znajdziesz w ulotce dołączonej do opakowania leku);
 • do lekarza, farmaceuty, pielęgniarki, ratownika medycznego lub innej osoby wykonującej zawód medyczny.

Więcej szczegółów i niezbędne dane kontaktowe znajdziesz na stronie URPL.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2016 r., poz. 2142, z późn. zm.)


Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry