Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

03.01.2018

Informacja Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów odpowiedzialnych, wezwanych do złożenia wniosków o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku w określonym wskazaniu

---

Informacja Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów odpowiedzialnych, wezwanych do złożenia wniosków o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku w określonym wskazaniu, w związku z rozpatrzonymi wnioskami o wyrażenie zgody na pokrycie kosztów leczenia w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej oraz opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i  Taryfikacji o zasadności finansowania leków ze środków publicznych.

Lp. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY LEK WSKAZANIE
1. Orphan Europe SARL Cystadrops, merkaptamina, krople do oczu, roztwór, 3,8 mg/ml cystynoza nefropatyczna (ICD-110: E72.0)
2. Genzyme Europe B.V. Caprelsa, vandetanib, tabletki, 300 mg, 90 sztuk, rak rdzeniasty tarczycy z mutacją RET i przerzutami do wątroby (ICD-10: C73)
3. Roche Registration Limited Kadcyla 100 mg proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji rozsiany rak piersi HER2+ (ICD-10: C50.9)
4. Roche Registration Limited Kadcyla 160 mg proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji rozsiany rak piersi HER2+ (ICD-10: C50.9)
5. Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG Opdivo, Nivolumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml, 1 fiol. a 4 ml nowotwór złośliwy umiejscowień innych, niedokładnie określonych – głowa, twarz, szyja (ICD-10: C76.0)
6.  Novartis Europharm Limited Rydapt, midostauryna, 25 mg ostra białaczka szpikowa NPM1+, FLT3+

 

Jak wygląda procedura

  1. Świadczeniodawca składa do Ministerstwa Zdrowia wniosek o wyrażenie zgody na pokrycie kosztów leczenia w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej.
  2. W przypadku pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o zasadności finansowania ze środków publicznych leku, który nie jest finansowany ze środków publicznych w danym wskazaniu, jeżeli jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia świadczeniobiorców Minister Zdrowia wzywa podmioty do złożenia wniosków o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku w określonym wskazaniu w ciągu 90 dni od doręczenia wezwania.

 

Podstawa prawna

  • 47f ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938)
  • 24 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844)

Pakiet onkologiczny

Pakiet onkologiczny - zapoznaj się ze zmianami wprowadzonymi przez ministra zdrowia.

---
czytaj więcej
powrót do góry