Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

08.10.2015

Ministerstwo Zdrowia dąży do zapewnienia pacjentom ciągłości leczenia i dostępu do nowych terapii lekowych

---

W związku ze zbliżającym się terminem wydania kolejnego, XXIV obwieszczenia refundacyjnego, informujemy, że Ministerstwo Zdrowia dokłada starań, by zapewnić pacjentom jak najszerszy dostęp do farmakoterapii. Celem negocjacji cenowych prowadzonych obecnie z przedstawicielami podmiotów odpowiedzialnych jest zapewnienie pacjentom ciągłości leczenia oraz sukcesywne wprowadzanie do refundacji nowych, skutecznych i bezpiecznych terapii lekowych.

Dzięki rozwiązaniom wprowadzonym w 2012 r. na mocy ustawy refundacyjnej do 1 września 2015 roku objęto refundacją 11 nowych, dotychczas nierefundowanych cząsteczek w ramach katalogu chemioterapii, 32 w programach lekowych, a 37 nowych cząsteczek znalazło się na liście leków wydawanych w aptece na receptę. W wielu przypadkach rozszerzono zakres wskazań refundacyjnych, co pozwoliło skorzystać z refundowanych terapii większej liczbie pacjentów. Udało się uzyskać sukcesywny wzrost dostępu do leków refundowanych z poziomem dopłaty pacjenta ≤ 20 zł oraz spadek liczby leków, do których pacjenci dopłacali powyżej 20 zł.

Działania Ministerstwa są nakierowane na utrzymanie tego trendu. Każdy nowy lek, który trafia na listę leków refundowanych w efekcie przeprowadzonych negocjacji i odpowiedzialnej polityki cenowej firm farmaceutycznych, jest wspólnym sukcesem Ministerstwa, podmiotów odpowiedzialnych i pacjentów.

Pakiet onkologiczny

Pakiet onkologiczny - zapoznaj się ze zmianami wprowadzonymi przez ministra zdrowia.

---
czytaj więcej
powrót do góry