Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

20.02.2018

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2018 r.

---

W porównaniu do XXXVII obwieszczenia, obowiązującego od 1 stycznia 2018 r., projekt XXXVIII obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany.

I. Statystyki projektu XXXVIII obwieszczenia

 1. Ogółem do obwieszczenia zostaną dodane 92 produkty lecznicze (unikalne kody EAN), w tym:
  1. 70 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach listy aptecznej,
  2. 6 wyrobów medycznych (unikalne kody EAN) w ramach listy aptecznej,
  3. 16 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach programów lekowych.
 2. Dla 142 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu. (od 15921,96 zł do 0,01 zł)
 3. Dla 3 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono podwyższenie urzędowych cen zbytu. (od 4,86 zł do 9,72 zł)
 4. Dla 283 produktów (unikalnych kodów EAN) spadnie dopłata pacjenta. (od 56,70 zł do 0,01 zł)
 5. Dla 874 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrośnie dopłata pacjenta. (od 113,40 zł do 0,01 zł)
 6. Dla 732 produktów (unikalnych kodów EAN) spadną ceny detaliczne brutto. (172,93 zł do 0,01 zł)
 7. Dla 179 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrosną ceny detaliczne brutto. (od 10,21 zł do 0,01 zł)
 8. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w obwieszczeniu nie znajdzie się 45 produktów leczniczych (unikalne kody EAN) obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

II. Zmiany na liście aptecznej

 1. Formetic (metforminum) został objęty refundacją we wskazaniu: zespół policystycznych jajników.

III. Zmiany w programach lekowych

 1. Dysport (Clostridium botulinum typ A) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu (ICD-10 I61, I63, I69)”, stanowiąc kolejną opcję terapeutyczną w tym programie.
 2. Ofev (nintedanib) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc z zastosowaniem nintedanibu (ICD-10 J 84.1)”. Jest to nowa substancja czynna oraz kolejna opcja terapeutyczna, obok pirfenidonu, udostępniona grupie chorych na idiopatyczne włóknienie płuc w ramach istniejącego programu.
 3. Gilenya (fingolimod) został objęty refundacją w ramach nowej treści programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej  postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)”.  Przedmiotowa zmiana obejmuje wydłużenie czasu terapii dla leku Gilenya powyżej okres pięciu lat (brak ograniczenia czasowego) oraz rozszerzenie populacji pacjentów leczonych fingolimodem o szybko rozwijająca się ciężką postać stwardnienia rozsianego (RES RRMS).
 4. Revolade (eltrombopag) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 D69.3)” oraz „Leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 D69.3)”.
 5. Synagis (paliwizumab) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Profilaktyka zakażeń wirusem RS (ICD-10  P 07.2, P07.3, P 27.1)” w ramach poszerzonej populacji pacjentów, obejmującej także dzieci urodzone między 28 a 32 tyg. wieku ciążowego.

IV. Zmiany na liście „75+”

W wykazie bezpłatnych leków dla seniorów znajdzie się więcej kolejnych bezpłatnych leków. Od 1 marca 2018 r. w wykazie bezpłatnych leków dla seniorów 75+ znajdą się doustne leki przeciwcukrzycowe z grupy limitowej 16.0 Doustne leki przeciwcukrzycowe – pochodne sulfonylomocznika zawierające substancje czynne: gliclazidum, glimepiridum, glipizidum refundowane dla pacjentów z cukrzycą oraz leki przeciwzakrzepowe z grupy limitowej 21.0, Leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K zawierające substancje czynne: warfarinum, acenocumarol refundowane we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji administracyjnej o objęciu refundacją i ustaleniu ceny urzędowej.

Zobacz: Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 marca 2018 r.

Pakiet onkologiczny

Pakiet onkologiczny - zapoznaj się ze zmianami wprowadzonymi przez ministra zdrowia.

---
czytaj więcej
powrót do góry