Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Lista leków refundowanych – obwieszczenia Ministra Zdrowia

---

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdrow. 2015.42)

Załącznik do obwieszczenia
icon_pdf plik w formacie *pdf

Opisy programów lekowych

http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2013/12/http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2013/12/zip.gif.gifplik w formacie *http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2013/12/http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2013/12/zip.gif.gif

Zakresy wskazań objętych refundacją (wg ICD-10) w ramach chemioterapii

http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2013/12/http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2013/12/zip.gif.gifplik w formacie *http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2013/12/http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2013/12/zip.gif.gif

Załączniki do obwieszczenia
icon_xls plik w formacie *xls

Podstawy limitu (apteka)
icon_xls plik w formacie *xls

Podstawy limitu (programy i chemia)
icon_xls plik w formacie *xls

Zmiany cen detalicznych i dopłat pacjenta
icon_xls plik w formacie *xls

Zmiany urzędowych cen zbytu, nowe produkty
icon_xls plik w formacie *xls

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2014 r.

Dz. Urz. Min. Zdrow. 13.53 → z dnia 23 grudnia 2013 r.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
icon_pdf plik w formacie *pdf

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia poz 53
icon_pdf plik w formacie *pdf


Załączniki w formacie XLS

Załączniki do obwieszczenia Ministra Zdrowia
icon_xls plik w formacie *xls

Podstawy limitu dla obwieszczenia Ministra Zdrowia
icon_xls plik w formacie *xls

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 października 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2013 r.

Dz. Urz. Min. Zdrow. 42.31 → z dnia 25 października 2013 r.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
icon_pdf plik w formacie *pdf


Załączniki w formacie XLS

Załączniki do obwieszczenia Ministra Zdrowia
icon_xls plik w formacie *xls

Podstawy limitu dla obwieszczenia Ministra Zdrowia
icon_xls plik w formacie *xls

Zmiany urzędowych cen zbytu, nowe produkty (kody EAN) umieszczone w wykazie oraz produkty dla których dodano wskazanie refundacyjne, OFF LABEL
icon_xls plik w formacie *xls

Zmiany cen detalicznych i dopłat pacjenta
icon_xls plik w formacie *xls

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2013 r.

Dz. Urz. Min. Zdrow. 13.31 → z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
icon_pdf plik w formacie *pdf


Załączniki w formacie XLS

Załączniki do obwieszczenia Ministra Zdrowia
icon_xls plik w formacie *xls

Podstawy limitu dla obwieszczenia Ministra Zdrowia
icon_xls plik w formacie *xls

Zmiany urzędowych cen zbytu, nowe produkty (kody EAN) umieszczone w wykazie oraz produkty dla których dodano wskazanie refundacyjne, OFF LABEL
icon_xls plik w formacie *xls

Zmiany cen detalicznych i dopłat pacjenta
icon_xls plik w formacie *xls

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1lipca 2013 r.

Dz. Urz. Min. Zdrow. 13. 24 → z dnia 24 czerwca 2013 r.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
icon_pdf plik w formacie *pdf


Załączniki w formacie XLS

Załączniki do obwieszczenia Ministra Zdrowia
icon_xls plik w formacie *xls

Podstawy limitu dla obwieszczenia Ministra Zdrowia
icon_xls plik w formacie *xls

Zmiany urzędowych cen zbytu, nowe produkty (kody EAN) umieszczone w wykazie oraz produkty dla których dodano wskazanie refundacyjne, OFF LABEL
icon_xls plik w formacie *xls

Zmiany cen detalicznych i dopłat pacjenta
icon_xls plik w formacie *xls

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2013 r.

Dz. Urz. Min. Zdrow. 13. 17 → z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
icon_pdf plik w formacie *pdf


Załączniki w formacie XLS

Załączniki do obwieszczenia Ministra Zdrowia
icon_xls plik w formacie *xls

Podstawy limitu dla obwieszczenia Ministra Zdrowia
icon_xls plik w formacie *xls

Zmiany urzędowych cen zbytu, nowe produkty (kody EAN) umieszczone w wykazie oraz produkty dla których dodano wskazanie refundacyjne, OFF LABEL
icon_xls plik w formacie *xls

Zmiany cen detalicznych i dopłat pacjenta
icon_xls plik w formacie *xls

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2013 r.

Dz. Urz. Min. Zdrow. 13. 10 → z dnia 22 lutego 2013 r.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
icon_pdf plik w formacie *pdf


Załączniki w formacie XLS

Załączniki do obwieszczenia Ministra Zdrowia
icon_xls plik w formacie *xls

Podstawy limitu dla obwieszczenia Ministra Zdrowia
icon_xls plik w formacie *xls

Dopłaty pacjenta
icon_xls plik w formacie *xls

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2013 r.

Dz. Urz. Min. Zdrow. 12. 103 → z dnia 21 grudnia 2012 r.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
icon_pdf plik w formacie *pdf


Załączniki w formacie XLS

Załączniki do obwieszczenia Ministra Zdrowia
icon_xls plik w formacie *xls

Podstawy limitu dla obwieszczenia Ministra Zdrowia
icon_xls plik w formacie *xls

Zmiany urzędowych cen zbytu, nowe produkty (kody EAN) umieszczone w wykazie oraz produkty dla których dodano wskazanie refundacyjne, OFF LABEL
icon_xls plik w formacie *xls

Zmiany cen detalicznych i dopłat pacjenta
icon_xls plik w formacie *xls

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2012 r.

 

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
icon_pdf plik w formacie *pdf

 

Załącznik opisy programów B.29 i B.44
icon_pdf plik w formacie *pdf

 


Załączniki w formacie XLS

 

Załączniki do obwieszczenia Ministra Zdrowia
icon_xls plik w formacie *xls

 

Podstawy limitu dla obwieszczenia Ministra Zdrowia
icon_xls plik w formacie *xls

 

Zmiany urzędowych cen zbytu, nowe produkty (kody EAN) umieszczone w wykazie oraz produkty dla których dodano wskazanie refundacyjne, OFF LABEL
icon_xls plik w formacie *xls

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2012 r.

 

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
icon_pdf plik w formacie *pdf

 


Załączniki w formacie XLS

 

Załączniki do obwieszczenia Ministra Zdrowia
icon_xls plik w formacie *xls

 

Podstawy limitu dla obwieszczenia Ministra Zdrowia
icon_xls plik w formacie *xls

 

Skrócenia decyzji o objęciu refundacją
icon_xls plik w formacie *xls

 

Off label
icon_xls plik w formacie *xls

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2012 r.

 

DZ. URZ. Min. Zdr. 2012.49
Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
icon_pdf plik w formacie *pdf

 


Załączniki w formacie XLS

 

Załączniki do obwieszczenia Ministra Zdrowia – cz 1 (apteki)
icon_xls plik w formacie *xls

 

Załączniki do obwieszczenia Ministra Zdrowia – cz 2
icon_xls plik w formacie *xls

 

Zmiany urzędowych cen zbytu, nowe produkty (kody EAN) umieszczone w wykazie oraz produkty dla których dodano wskazanie refundacyjne
icon_xls plik w formacie *xls

 

Podstawy limitu dla obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 28.06.2012
icon_xls plik w formacie *xls

 

Off label
icon_xls plik w formacie *xls

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2012 r.

 

DZ. URZ. Min. Zdr. 2012.19
Załącznik nr 1 do obwieszczenia Ministra Zdrowia
icon_pdf plik w formacie *pdf

 

Załącznik nr 2 do obwieszczenia Ministra Zdrowia
icon_pdf plik w formacie *pdf

 


Załączniki w formacie XLS

 

Załączniki do obwieszczenia Ministra Zdrowia
icon_xls plik w formacie *xls

 

Zmiany cen detalicznych brutto i dopłat pacjentów III vs. II obwieszczenie
icon_xls plik w formacie *xls

 

Podstawy limitu dla obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 25.04.2012
icon_xls plik w formacie *xls

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r.

 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia
icon_pdf plik w formacie *pdf

 


Załączniki w formacie XLS

 

plik nr 1
icon_xls plik w formacie *xls

 

plik nr 2
icon_xls plik w formacie *xls

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r.

 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia
icon_pdf plik w formacie *pdf

 

Załącznik do obwieszczenia
icon_pdf plik w formacie *pdf

 


Załączniki w formacie XLS

 

Załącznik do obwieszczenia
icon_xls plik w formacie *xls

 

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry