Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Recepta lekarska na leki refundowane

---

Recepta lekarska to pisemne polecenie lekarza skierowane do farmaceuty. Dotyczy ono przede wszystkim leków, które będą użyte podczas twojego leczenia (tzw. farmakoterapii).

Niektóre leki, środki spożywcze i wyroby medyczne możesz kupić taniej dzięki recepcie lekarskiej na leki refundowane. Wówczas Narodowy Fundusz Zdrowia pokryje część kosztów. Produkty objęte refundacją znajdziesz w aktualnym wykazie leków refundowanych.

Recepta na leki refundowane musi spełniać kryteria recepty lekarskiej.

 

Gdzie możesz zrealizować receptę na leki refundowane

Możesz zrealizować taką receptę w aptekach lub punktach aptecznych, które zawarły umowę z NFZ. Placówki te informują o umowie z funduszem w widocznym miejscu.

Znajdź aptekę, korzystając z Zintegrowanego Informatora Pacjenta.

 

Co musi być na recepcie, żebyś skorzystał z refundacji

Recepta na leki refundowane obejmuje takie same informacje jak zwykła recepta lekarska, ale zawiera dodatkowo:

 • oznaczenie oddziału wojewódzkiego NFZ,
 • kod uprawnień dodatkowych, jeśli jesteś np. zasłużonym honorowym dawcą krwi lub przeszczepu, inwalidą wojskowym, osobą po 75 roku życia. Zobacz wszystkie uprawnienia dodatkowe.
 • oznaczenie uprawnienia do świadczeń zdrowotnych, jeśli jesteś osobą nieubezpieczoną. Zobacz wszystkie identyfikatory dotyczące osób nieubezpieczonych.
 • symbol państwa w którym jesteś ubezpieczony, jeśli jesteś osobą uprawnioną do świadczeń na postawie przepisów o koordynacji,
 • numer identyfikujący receptę nadany przez NFZ,
 • poziom odpłatności za lek na recepcie:
  • symbol P oznacza, że otrzymasz lek za najniższą opłatę wynikającą z wykazu,
  • brak symbolu oznacza, że otrzymasz lek za najwyższą opłatę wynikającą z wykazu,
  • symbole 30%, 50%, R lub B oznaczają, że otrzymasz lek z uwzględnieniem odpowiednio 30% lub 50% poziomu odpłatności, z uwzględnieniem odpłatności ryczałtowej (3,20 zł) lub bezpłatnie. Czytaj więcej o poziomach odpłatności.

Uwaga: jeśli dla danego leku z wykazu leków refundowanych jest tylko jeden poziom odpłatności, lekarz nie musi go umieszczać na recepcie. Nie jest to również konieczne w przypadku, kiedy na recepcie znajduje się oznaczenie twoich uprawnień dodatkowych.

 

Czy możesz zastąpić lek z recepty tańszym zamiennikiem

Możesz otrzymać inny lek niż przepisany na recepcie, z zastrzeżeniem przypadku kiedy osoba wystawiająca receptę umieściła na niej zapis „NZ” – nie zamieniać.

Farmaceuta ma obowiązek zaproponować ci tańszy zamiennik, pod warunkiem, że ma on taką samą:

 • nazwę międzynarodową,
 • dawkę i postać farmaceutyczną,
 • wskazanie terapeutyczne,

co lek przepisany na recepcie.

 

Co jeszcze może się znaleźć na recepcie

 • Polecenie pilnej realizacji poprzez adnotacjęcito lub inną równoważną.
 • Osoba wystawiająca receptę może na niej zastrzec, że możesz otrzymać wyłącznie określony produkt Na twojej recepcie przy wskazanym leku pojawi się wtedy adnotacja „nie zamieniać” lub „NZ”.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2016, poz. 2142 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 2016, poz. 62)
 3. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1536, z późn. zm.)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry