Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Identyfikatory dla osób nieubezpieczonych, które posiadają prawo do świadczeń

---

Jeśli nie jesteś ubezpieczony w Polsce, ale masz prawo do świadczeń na innych zasadach, podaj lekarzowi odpowiedni identyfikator podczas wypisywania recepty.

Jeśli lekarz nie odnotuje takiego identyfikatora na recepcie, może to zrobić farmaceuta. Musisz jednak przedstawić mu odpowiednie dokumenty, które potwierdzają twoje uprawnienia.

Identyfikator Kogo dotyczy Zakres uprawnień
BW Pacjenci, którzy mają uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta) swojej gminy. Jak u osoby ubezpieczonej.
CN Kobiety podczas ciąży, porodu lub połogu. Bezpłatne zaopatrzenie w produkty lecznicze związane z ciążą, porodem i połogiem.
DN Osoby do ukończenia 18 roku życia. Jak u osoby ubezpieczonej.

 

Podstawa Prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 z późn. zm.)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry