Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

System Obsługi List Refundacyjnych (SOLR)

---

Zapisz się na prezentację Systemu Obsługi List Refundacyjnych – 28 grudnia 2017 r.

31 grudnia 2017 r. zakończy się okres przejściowy, umożliwiający składanie wniosków refundacyjnych w postaci papierowej. Od 1 stycznia 2018 r. wnioski te będzie można składać wyłącznie w postaci elektronicznej. W związku z tym przypominamy o konieczności założenia konta administratora lokalnego dla wnioskodawcy.

W grudniu 2017 r. uruchomimy środowisko szkoleniowe, na którym będzie można zapoznać się z systemem oraz przetestować nowy sposób składania wniosków refundacyjnych.

 

Do czego służy SOLR

SOLR będzie gromadził i przetwarzał dane, które są niezbędne do decyzji o objęciu refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Za pośrednictwem SOLR będzie można składać elektroniczne wnioski o:

  • objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu,
  • podwyższenie albo obniżenie ceny,
  • skrócenie okresu obowiązywania decyzji refundacyjnej.

 

Korzyści

SOLR usprawni proces przyjmowania wniosków. Dzięki temu ocena formalno-prawna dokumentacji będzie szybsza. Prostsza będzie także komunikacja wnioskodawcy z ministrem zdrowia oraz ze stronami opiniodawczo-doradczymi, które biorą udział w rozpatrywaniu wniosków refundacyjnych.

Aby skorzystać z systemu SOLR, należy założyć konto w systemie.

 

Pomoc

Aby zgłosić problem techniczny wyślij wiadomość na adres: solr@csioz.gov.pl

Jeśli kontakt mailowy jest niewystarczający, pomoc techniczną możesz uzyskać telefonicznie: (22) 492 50 19 lub (22) 597 09 76

Pomoc uzyskasz w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00.

 

Akty prawne

  1. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1844)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry