Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Konsultanci wojewódzcy

---

Konsultantów wojewódzkich powołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem zdrowia.

Zadania konsultantów wojewódzkich

Konsultanci wojewódzcy:

 • wydają opinię, czy dana jednostka powinna zostać wpisana na listę jednostek organizacyjnych, które mogą prowadzić specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne (listę taką prowadzi minister zdrowia);
 • wnioskują do okręgowych rad samorządów zawodowych, żeby sprawdziły czy osoby wykonujące dany zawód medyczny, należycie pełnią swoje obowiązki;
 • na wniosek wojewody wydają opinię, czy podmiot leczniczy spełnia warunki, żeby udzielać świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny;
 • na podstawie kontroli wydają opinię:
  • czy jednostka uprawniona do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, spełnia niezbędne wymagania,
  • na temat sposobu realizacji stażu lub specjalizacji, a także poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez osoby, które wykonują zawód medyczny i są zatrudnione w podmiocie leczniczym.

Listy konsultantów wojewódzkich

Listy konsultantów wojewódzkich są dostępne w serwisach urzędów wojewódzkich.

 1. serwis Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
 2. serwis Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
 3. serwis Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
 4. serwis Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
 5. serwis Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
 6. serwis Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 7. serwis Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
 8. serwis Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 9. serwis Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
 10. serwis Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
 11. serwis Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
 12. serwis Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
 13. serwis Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
 14. serwis Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
 15. serwis Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 16. serwis Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

UWAGA!

 • interna – szukaj: choroby wewnętrzne
 • laryngologia – szukaj: otorynolaryngologia

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry