Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Patronaty udzielone w roku 2011

---
2011
patronat honorowy 2011 rok Fundacja Rak’n’Roll. Wygraj Życie Projekt Rak’n’Roll – Wygraj Życie. Projekt Sztuka.Terapia przez sztukę
partronat honorowy 2011 rok Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland „Program Prawo i Medycyna ELSA Poland”
patronat honorowy 2011 rok Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie VI Ogólnopolski Konkurs „Pielęgniarka Roku 2010”
patronat honorowy 2011 rok Polska Unia Onkologii II edycja konkursu „Zdrowa Gmina”
patronat honorowy 2011 rok Polska Unia Onkologii IV edycja Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży „Mam Haka na Raka”
patronat honorowy 2011 rok Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi oraz Populacyjny program Wczesnego wykrywania raka szyjki macicy
patronat honorowy 2011 rok Polska Unia Onkologii Kampania „Rozmowy o czasie”
patronat honorowy 2011 rok Stowarzyszenie bez Promili Akcja społeczna „W wodzie bez promili”
patronat honorowy 2011 rok Miasto Gniezno Bezpłatne szczepienia ochronne przeciwko grypie, dla osób z grupy szczególnego ryzyka – powyżej 65. roku życia
patronat honorowy 2011 rok Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych poradnik Miejsca pracy wolne od dymu tytoniowego. Poradnik dla pracujących.
patronat honorowy 2011 rok Fundacja Orange Ogólnopolski program rehabilitacji małych dzieci z wadą słuchu „Dźwięki Marzeń”
patronat honorowy 2011-2012 Polska Federacja Producentów Żywności Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę”
patronat honorowy 1 stycznia-31 marca 2011 Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Zdrowia Konkurs plastyczny „Szpital w Unii Europejskiej oczami małego pacjenta”
patronat honorowy styczeń-listopad 2011 Główny Inspektorat Sanitarny Pilotażowy program profilaktyki zakażeń HCV „Stop! HCV”
patronat honorowy 21 stycznia 2011 Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” konferencja poświęcona tematyce realizacji badań klinicznych w polskich ośrodkach klinicznych
patronat honorowy 27 stycznia-30 stycznia 2011 Bielskie Pogotowie Ratunkowe VI Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym
patronat honorowy 25 lutego 2011 „Echo Dnia” Plebiscyt „Lekarz Roku”
komitet honorowy luty-październik 2011 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 20-lecie Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego „Symfonia Serc”
patronat honorowy 14 marca-8 maja 2011 Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA II Ogólnopolski Konkurs Przypadki Medyczne
patronat honorowy 6-9 marca 2011 Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” Interdyscyplinarna Szkoła Zimowa – spotkanie inicjujące program Zmniejszenie umieralności i częstości powikłań u noworodków urodzonych przedwcześnie – poprawa szans na prawidłowy rozwój i uniknięcie niepełnosprawności – „Zdrowy wcześniak”
patronat honorowy 11-13 marca 2011 Termedia V Jubileuszowy Kongres Top Medical Trends
patronat honorowy 24-27 marca 2011 m.in. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii obchody Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011
patronat honorowy marzec-grudzień 2011 Fundacja Banku Ochrony Środowiska Ogólnopolski Konkurs Filmowy dotyczący promocji żywności ekologicznej i zdrowego odżywiania
patronat honorowy marzec 2011-grudzień 2012 Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant Kampania społeczna na rzecz transplantacji
patronat honorowy 1 kwietnia 2011 Międzyleski Szpital Specjalistyczny obchody 50-lecia Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego
komitet honorowy 1 kwietnia-30 czerwca 2011 Polskie Towarzystwo Informatyczne Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce
patronat honorowy 2 kwietnia 2011 Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska Konferencja Międzynarodowa „Fizjoterapia – jeszcze Sztuka, czy już Nauka?”
patronat honorowy 4 kwietnia 2011 Polskie Towarzystwo Lekarskie X Koncert z cyklu „Medycyna i Muzyka”
patronat honorowy 4-6 kwietnia 2011 Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego IV Konferencja naukowo-szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego – Stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych – resuscytacja 2010
patronat honorowy 5 kwietnia 2011 The Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care Konferencja „Praktyczne aspekty przekształcenia SP ZOZ w spółki – systemowe rozwiązania w świetle nowych regulacji prawnych”
patronat honorowy 7 kwietnia 2011 Światowa Organizacja Zdrowia Obchody Światowego Dnia Zdrowia
patronat honorowy 7 kwietnia 2011 SP ZOZ Repty Obchody 50-lecia SP ZOZ Repty
patronat honorowy 8 kwietnia 2011 Warszawski Uniwersytet Medyczny V Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu
patronat honorowy 13 kwietnia-26 maja 2011 Komenda Główna Straży Granicznej Akcja honorowego krwiodawstwa „Straż Graniczna – Matkom”
patronat honorowy 15 kwietnia 2011 Elżbieta Łukacijewska – poseł do Parlamentu Europejskiego Konferencja „Przekaż życie -powiedz tak – Przeszczep Podkarpacie”
patronat honorowy 16 kwietnia 2011 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia Konferencja Naukowa „Zdrowe Kości 2011”
patronat honorowy 10 maja 2011 Polskie Towarzystwo Informatyczne Konferencja „Telemedycyna – nowa jakość systemu zdrowia społeczeństwa informacyjnego”
patronat honorowy 11 maja 2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie II Wojewódzka Olimpiada Pielęgniarska im. Janiny Fetlińskiej
patronat honorowy 13 maja 2011 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku XX-lecie powstania Samorządu Pielęgniarek i Położnych oraz Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej
patronat honorowy 13 maja 2011 Świętokrzyskie Centrum Onkologii Międzynarodowa Konferencja „Walka z rakiem dzisiaj i w przyszłości”
patronat honorowy 16 maja-15 czerwca 2011 Niezależne Zrzeszenie Studentów „Wampiriada” – studenckie honorowe krwiodawstwo
patronat honorowy 17-20 maja 2011 Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza II Międzynarodowy Przegląd Umiejętności Artystycznych Domów Pomocy Społecznej PUMA 2011
patronat honorowy 18-21 maja 2011 SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku VIII Podlaski Rajd Ratownictwa Medycznego – Białowieża 2011
patronat honorowy 23-27 maja 2011 Polskie Towarzystwo Endokrynologii Tydzień Walki Z Chorobami Tarczycy
patronat honorowy 28 maja 2011 Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu Konferencja „Współczesne oblicza autyzmu – diagnoza, leczenie, terapia”
patronat honorowy 28 maja 2011 Stowarzyszenie Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z okazji XXI Światowego Tygodnia Promocji Karmienia Piersią „Mówcie do mnie”
patronat honorowy 1 czerwca 2011 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Konkurs „Śmigłowiec ratunkowy w oczach dziecka”
patronat honorowy 2-3 czerwca 2011 Centrum Onkologii Oddział w Krakowie Obchody 60-lecia Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
patronat honorowy 2-3 czerwca 2011 Instytut Reumatologii w Warszawie 30. Konferencja ordynatorów i kierowników poradni reumatologicznych – „Rekomendacje postępowania w reumatologii 2012”
patronat honorowy 6-7 czerwca 2011 Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia III Ogólnopolska Konferencja „Promieniowanie Jonizujące w Medycynie” PJOMED 2011
patronat honorowy 9 czerwca 2011 Polskie Towarzystwo Pediatryczne XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
patronat honorowy 9-11 czerwca 2011 Oddział Kardiochirurgii Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie 4th Joint Congress of Cardiovascular Surgeons of Ukraine
patronat honorowy 13-17 czerwca 2011 Towarzystwo Wiedzy Psychologicznej START projekt „SOS – Żagiel”
patronat honorowy 15-17 czerwca 2011 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Międzynarodowe Mistrzostwa Warmii i Mazur w Ratownictwie Medycznym
patronat honorowy 16-19 czerwca 2011 Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej Oddział Gdańsk XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej Gdańsk 2011
patronat honorowy 17 czerwca 2011 Uniwersytet Szczeciński konferencja „Sprawozdawczość szpitali na potrzeby zintegrowanej oceny ich dokonań”
patronat honorowy 17 czerwca 2011 Fundacja Dzieci Niczyje IV Ogólnopolska Konferencja Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci
patronat honorowy od 20 czerwca 2011 Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Ogólnopolska Kampania społeczna pod hasłem „Na co mi to”
patronat honorowy 26-30 czerwca 2011 Agencja Artystyczna WIK Trasa koncertowa pod nazwą „Dla tych, którzy zmienili oblicze muzyki…” – akcja artystyczno-profilaktyczna dotyczące profilaktyki uzależnień
patronat honorowy 29-30 lipca 2011 Urząd Miejski w Szydłowcu „Święto Roweru w Szydłowcu – Mazowsze na Rowerze”
patronat honorowy 25-27 sierpnia 2011 Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością III Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością
komitet honorowy 28 sierpnia-1 września 2011 Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych 14. Międzynarodowy Kongres Badań Radiacyjnych
patronat honorowy sierpień-listopad 2011 Instytut Matki i Dziecka Obchody Jubileuszu 60-lecia Instytutu Matki i Dziecka
patronat honorowy 1 września 2011 Fundacja „Pokonaj raka” Mont Blanc Expedition 2011
patronat honorowy 1-4 września 2011 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii X Jubileuszowa konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Astma, alergia, POCHP, standardy diagnostyczno-terapeutyczne”
patronat honorowy 2-3 września 2011

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Sekcja Chorób Serca u Kobiet Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie

Sympozjum Satelitarne 14. Światowego Kongresu Badań Radiacyjnych „Nauka w służbie społeczeństwa – śladami Marii Skłodowskiej-Curie”
patronat honorowy 4 września 2011 Muzeum Wsi Radomskiej XIII Święto Chleba
patronat honorowy 7-11 września 2011 Polska Akademia Umiejętności III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie
patronat honorowy 8 września 2011 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Wystawa Grzybów „Poznaj Grzyby – Unikniesz Zatrucia”
patronat honorowy 8-11 września 2011 Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej XXIII Zjazd Balneologiczny
patronat honorowy 9 września 2011 Stowarzyszenie Eksporterów Polskich Inauguracja działalności Centrum Promocji Lecznictwa Uzdrowiskowego oraz obrady Panelu Buskiego Uzdrowiskowego Korpusu Ekspertów
patronat honorowy 9 września 2011 Instytut Matki i Dziecka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Dlaczego kobiety i dzieci umierają w czasie ciąży i porodu”
patronat honorowy 9-11 września 2011 Fundacja Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej III Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej
komitet honorowy 15 września 2011 Instytut Medycyny Wsi konferencja „Dopalacze i napoje energetyzujące uzależniają”
patronat honorowy 16 września 2011 Instytut Hematologii i Transfuzjologii Sesja jubileuszowa z okazji 60-lecia istnienia Instytutu Hematologii i Transfuzjologii poprzedzająca XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów
patronat honorowy 19-23 września 2011 Stowarzyszenie Pomocne Dłonie

Konferencja „Choroba Alzheimera priorytetem Polskiej Prezydencji w UE”

patronat honorowy 22 września 2011 Szpital Powiatowy w Rawiczu Konferencja „Efektywnie i ekologicznie. Wdrażanie projektów oszczędzania energii w ochronie zdrowia”
patronat honorowy 23-24 września 2011 Polskie Towarzystwo Alergologiczne Global Alliance against Respiratory Diseases (GARD) General Meeting
patronat honorowy 24-27 września 2011 Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej 5. International Corference on Birth Defects & Disabilites in the Developing World
patronat honorowy 25-27 września 2011 Fundacja Spełnionych Marzeń Benefis Marzeń
patronat honorowy 26-27 września 2011 Polskie Towarzystwo Badań nad Uzależnieniami, Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego III Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami „Udział Polski w rozwoju badań nad uzależnieniami”
patronat honorowy 26-27 września 2011 Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” Eastern European Metabolic Academy 2011
patronat honorowy 28 września 2011 Polskie Towarzystwo Higieniczne Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Aktualne Zagrożenia Zdrowotne
patronat honorowy 29-30 września 2011 Centrum Onkologii w Bydgoszczy Konferencja „Profilaktyka w Onkologii”
patronat honorowy 29 września-2 października 2011 Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego XXII Sympozjum Polsko-Niemieckie „Psychiatria potrzebuje zaufania”
patronat honorowy październik 2011 Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji International Conference on Mobility of Health Professionals
patronat honorowy od 1 października 2011 Fundacja ProArt platforma internetowa chcepomagać.org
patronat honorowy 1 października-1 grudnia 2011 Stowarzyszenie Manko Kampania społeczna „Przetestuj się”
patronat honorowy 1 października 2011 Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos” Akademia Zdrowia Celiaka
patronat honorowy 1-15 października 2011 Agencja Plus Communication Akcja profilaktyczno-charytatywna „Mężczyźni dla Kobiet”
patronat honorowy 3 października 2011 „Służba Zdrowia” Obchody Światowego Dnia Osteoporozy
patronat honorowy 5 października 2011 Konsultant Honorowy RFN w Łodzi Projekt „Szumi czas” – przeżyć z rakiem
patronat honorowy 6 października 2011 Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego Międzynarodowa Konferencja „Fight Against Malnutrition – Two Decades of Opportunities and Experiences”
patronat honorowy 7 października 2011 Instytut Psychiatrii i Neurologii Konferencja z okazji 60-lecia Instytutu Psychiatrii i Neurologii
patronat honorowy 8-9 października 2011 Willcare Polska akcja „Stop Cukrzycy”
komitet honorowy 10 października 2011 Instytut Reumatologii Jubileusz 60-lecia Instytutu Reumatologii
patronat honorowy 12 października 2011 Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” w Dąbrowie Górniczej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problem czy wyzwanie? – nauka i praktyka wobec starzenia się i starości”
patronat honorowy 13 października 2011 Krakowskie Pogotowie Ratunkowe Jubileusz 120-lecia działalności Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Ogólnopolskie obchody Dnia Ratownictwa Medycznego”
patronat honorowy 13 października 2011 Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „Medycyna w sporcie i aktywności fizycznej”
patronat honorowy 14-15 października 2011 Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali Konferencja „Dylematy Medyczne XXI wieku”
patronat honorowy 14-15 października 2011 Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię XXV Europejskiej Konferencji E.S. PKU. Warszawa 2011
komitet honorowy 14-15 października 2011 Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu 110-lecie Szpitala
patronat honorowy 14-15 października 2011 Fundacja Kobieta i Natura IV Międzynarodowe Sympozjum dla lekarzy i położnych „Bezpieczny poród dla matki i dziecka”
patronat honorowy 16-18 października 2011 Uzdrowisko Połczyn S.A. XX Kongres Uzdrowisk Polskich
patronat honorowy 19 października 2011 Krakowskie Centrum Rehabilitacji Jubileusz XX-lecia Krakowskiego Centrum Rehabilitacji
patronat honorowy 24-25 października 2011 Fundacja Dzieci Niczyje VIII Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”
patronat honorowy 26 października 2011 Fundacja im. Brata Alberta X Ogólnopolski Mityng Pływacki Osób Niepełnosprawnych im. Krzysztofa Brzęczka
patronat honorowy 27-28 października 2011 Akademia Medyczna we Wrocławiu Katedra Fizjoterapii Konferencja „Krajowe Ramy Kwalifikacji – nowe wyzwanie dla kształcenia fizjoterapeutów”
patronat honorowy od listopada 2011 Rzecznik ds.. Seniorów Uniwersytetów Trzeciego Wieku Aktywizacja Seniorów w Polsce
patronat honorowy od listopada 2011 Polska Unia Onkologii Ogólnopolski Program dla Młodzieży Mam Haka na Raka
patronat honorowy 4-5 listopada 2011 Akademia Medyczna we Wrocławiu Wydział Nauk o Zdrowiu IV Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa i II Ogólnopolska studencka konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu Promocja zdrowia, profilaktyka i opieka w chorobach przewlekłych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej – współczesne problemy
patronat honorowy 8 listopada 2011 Federacja Polskich Towarzystw Medycznych 7. Cykliczna Konferencja Naukowa – Wyzwania XXI w.: Ochrona Zdrowia i Kształcenie Medyczne. Zakres wiedzy absolwenta wydziału lekarskiego: Od farmakologii do farmakoterapii
patronat honorowy 8 listopada 2011 Danone Sp. z o.o. Akcja Edukacyjna „Śniadanie daje moc”
patronat honorowy 17-19 listopada 2011 Europejskie Towarzystwo Chirurgiczne XV Kongres Europejskiego Towarzystwa Chirurgicznego
patronat honorowy 19 listopada 2011 Odwoławcza Komisja Bioetyczna MZ Polskie komisje bioetyczne na tle europejskiego systemu oceny badań klinicznych
komitet honorowy 19 listopada 2011 Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Jubileuszowy Koncert „Serce za serce”, z okazji 20. rocznicy działalności Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
patronat honorowy 19-20 listopada 2011 Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą II Ogólnopolskie Szkolenie „Pielęgniarstwo w mukowiscydozie”
komitet honorowy 24 listopada 2011 Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń Jubileusz 110-lecia Szpitala Dzieciątka Jezus
patronat honorowy 2011-2012 Stowarzyszenie Forum Medicum Wrocławianie na badanie
patronat honorowy 2011-2012 Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo Akademia Bioetyczna
patronat honorowy 2011-2012 Fresenius Medical Care Polska kampania informacyjno-edukacyjna „Drugie życie”
patronat honorowy 2011-2012 Polski Czerwony Krzyż XX edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia
patronat honorowy 2011-2012 Krajowe Centrum ds. AIDS Ogólnopolska, multimedialna kampania społeczna „Zrób test na HIV”
patronat honorowy 2011-2013 Fundacja „Gdyński Most Nadziei” kampania edukacyjno-informacyjna „Odważni wygrywają” – profilaktyka raka jądra
patronat honorowy 2011-2026 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Projekt „Najzdrowszy Powiat Europy”

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry