Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Patronaty udzielone w 2016

---
2016
patronat honorowy 1 stycznia-31 grudnia 2016 PROCIBUS Fundacja Promocji Zdrowego Żywienia Projekt Królowa Mleka
patronat honorowy 1 stycznia-31 maja 2016 Gmina Koniusza Koniusza Bez Dymu
patronat honorowy 1 stycznia-31 grudnia 2016 Fundacja Jestem w drodze Kampania Jestem w drodze
patronat honorowy 26-29 stycznia 2016 Bielskie Pogotowie Ratunkowe XI Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym
patronat honorowy 5-7 lutego 2016 Gdańska Klinika Dermatologiczna 12. Międzynarodowa Akademia Alergologii i Dermatologii XXIV Światowy Dzień Chorego
patronat honorowy 10-13 lutego 2016 Polskie Towarzystwo Kardiologiczne XX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na temat Rehabilitacja kardiologiczna – wyzwania przyszłości i pamięć tradycji
patronat honorowy 19 lutego 2016 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. Med. Eleonory Reicher Konferencja Perspektywy rozwoju geriatrii i technologii wspierających leczenie i opiekę w Polsce
patronat honorowy/komitet honorowy 27 lutego 2016 Fundacja Św. Jana Jerozolimskiego Wielkopostny Wieczór Noblesse oblige
patronat honorowy od marca-grudnia 2016 Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora Magazyn Głos Seniora
patronat honorowy od marca-grudnia 2016 Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora Ogólnopolska Karta Seniora
patronat honorowy 2 marca 2016 Instytut Ochrony Zdrowia Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej
patronat honorowy 11-13 marca 2016 Wydawnictwa Termedia Top Medical Trends 2016
patronat honorowy 15 marca i 26 kwietnia i 30 maja 2016 Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej Ogólnopolski Konkurs Transplantologiczny Przeszczep sobie zdrowie
patronat honorowy 8 kwietnia 2016 Fundacja Dzieci Niczyje IX Ogólnopolska Konferencja Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci
patronat honorowy 8 kwietnia 2016 Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie. Zarząd Główny XI Ogólnopolski Konkurs Pielęgniarka Roku 2015
patronat honorowy 15-16 kwietnia 2016 Uniwersytet Medyczny w Łodzi II Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej współorganizowany z European Psychiatric Association, MHID Section, Łódź
patronat honorowy/komitet honorowy 15-16 kwietnia 2016 ORLIK Zdrowie i Edukacja Sp.z.o.o. I Ogólnopolska Konferencja Medycyny Prewencyjnej i Spersonalizowanej
patronat honorowy 15-16 kwietnia 2016 Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Pro Humanae Vitae II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Pacjenta Granice autonomii pacjenta
patronat honorowy 18 kwietnia 2016 Polski Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia Konferencja inaugurująca projekt Lean Management w Ochronie Zdrowia (LeanOZ)
patronat honorowy/komitet honorowy 21 kwietnia 2016 Wojskowy Instytut Medyczny VI  Konferencja Naukowa im. Gen. Bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego pt. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie
patronat honorowy 22-23 kwietnia 2016 Studenckie Towarzystwo Naukowe 54. Ogólnopolska i 12. Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa dla studentów i młodych lekarzy Juvenes Pro Medica
patronat honorowy 25-27 kwietnia 2016 Polskie Towarzystwo Edukacji
Medyczno-Dentystycznej
Sapientia
XVIII Międzynarodowa Konferencja Okrągłego Stołu pt. Kształcenie przed i podyplomowe w stomatologii oraz X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej
patronat honorowy 29 kwietnia 2016 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Konferencja naukowa na temat: Jak pomyślnie się zestarzeć? Pozytywne aspekty starzenia się
patronat honorowy 29 kwietnia-2 maja 2016 Polski Związek Piłki Nożnej Firma Tymbark XVI edycja turnieju Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku
patronat honorowy 8 maja 2016 Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Dzień Świadomości Niewydolności Serca
patronat honorowy 12-14 maja 2016 Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Vth European Conference on Religion, Spirituality and Health (ECRSH) – Religion and Spirituality in Health Care: Risk or Benefit for the Patient?
patronat honorowy 12-15 maja 2016 Studenckie Towarzystwo Naukowe 12th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists
patronat honorowy 16 maja-16 czerwca 2016 Fundacja Banku Ochrony Środowisk konkurs Sklepiki Szkolne – zdrowa reaktywacja
patronat honorowy 18-20 maja 2016 r Polskie Towarzystwo Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii III Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii
komitet honorowy 19 maja 2016 Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych Gala Jubileuszowa z okazji obchodów 15-lecia ustawy o diagnostyce laboratoryjnej
patronat honorowy 20-22 maja 2016 Grudziądzkie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych III Letnie Ogólnopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego Trudny Pacjent
patronat honorowy 22 maja 2016 Grodziskie Centrum Życia i Rodziny III Grodziski Marsz dla Życia i Rodziny
patronat honorowy 24-29 maja 2016 Fundacja im. Bartka Kruczkowskiego Organiści III Rajd Rowerowy dla Transplantacji – Podziel się sobą!
patronat honorowy 28 maja 2016 Niezależne Stowarzyszenie Studentów Wampiriada pod hasłem Oddaj krew – podaruj uśmiech
patronat honorowy 2016 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie 25-lecie Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie
patronat honorowy 2 czerwca 2016 Narodowy Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji 35. Konferencja Ordynatorów i Kierowników Przychodni Reumatologicznych – Reumatologia 2016
komitet honorowy 2-4 czerwca 2016 Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie IX Kongres Polonii Medycznej, II Światowy Zjazdu Lekarzy Polskich
patronat honorowy 2-4 czerwca 2016 Polskie Towarzystwo Patologii XX Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologów
patronat honorowy 2-5 czerwca 2016 Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce XVI Kongres Medycyny Rodzinnej Na przekór wichrom
patronat honorowy 3-5 czerwca 2016 Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża XXIV Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża
patronat honorowy 4 czerwca 2016 Fundacja na Rzecz Wspierania Oddziału Elektrokardiologii Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii w Katowicach-Ochojcu Śląski Piknik Kardiologicznego pod hasłem Recepta na zdrowie
patronat honorowy 4 czerwca 2016 Stowarzyszenie Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią  konferencja w ramach Światowego Tygodnia Promocji Karmienia Piersią pt. Karmienia piersią kluczem do zrównoważonego rozwoju
patronat honorowy 4-5 czerwca 2016 Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego Warszawski Uniwersytet Medyczny International Organ Donation Conference
patronat honorowy 6-7 czerwca 2016 Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Edukacja -Zdrowia – Środowisko
patronat honorowy 8-10 czerwca 2016 Stowarzyszenie na rzecz Hospicjum Elbląskiego V Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej 2017
patronat honorowy 9 czerwca 2016 Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie Jubileusz 65-lecia Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
patronat honorowy 10 czerwca 2016 Pomorski Urząd Wojewódzki pokaz współdziałania służb ratowniczych pn. Bezpieczne Wakacje
patronat honorowy 14 czerwca 2016 Towarzystwo Lekarskie Krakowskie Jubileusz 150-lecia Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego
patronat honorowy 14 czerwca 2016 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH konferencja z okazji 100 rocznicy urodzin prof. Jana Kostrzewskiego
patronat honorowy 16-18 czerwca 2016 Polskie Towarzystwo Psychiatrycznej 45 Zjazd Psychiatrów Polskich Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne
patronat honorowy 16-18 czerwca 2016 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM Zjazd naukowy Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich i XIII Spotkanie Polskiego Klubu Chirurgów Endokrynologicznej
patronat honorowy 19-21czerwca 2016 Fundacja Wspierania Chirurgii im. prof. dr hab. Feliksa Skubiszewskiego Sympozjum Second Triangle Symposium of the Poland – Hungary – Japan Surgical Society
patronat honorowy 20 czerwca 2016 Fundacja Instytut Ochrony Zdrowia Szczyt Zdrowie 2016
patronat honorowy 30 czerwca – 3 lipca Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie XIV Międzynarodowa Konferencja Chorób Rzadkich pt. Choroby Rzadkie – nasze zadanie
patronat honorowy od 1 lipca do 31 grudnia 2016 Fundacja Wyrwani z Niewoli koncerty profilaktyczne pod nazwą Ku wolności dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
patronat honorowy 3 lipca 2016 Brodnickie Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych koncert charytatywny na rzecz dzieci niepełnosprawnych Bóg się mamo nie pomylił!
patronat honorowy sierpień 2016 – czerwiec 2017 Fundacja ROSA Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna RAKOOBRONA
komitet honorowy 18-21 sierpnia 2016 Fundacja Spełnionych Marzeń Międzynarodowe Igrzyska Sportowe Onko-Olimpiada 2016
patronat honorowy 15-16 września 2016 Gdański Uniwersytet Medyczny Centrum Zintegrowanej Opieki i eZdrowia konferencja Forum e-Zdrowie. Strategiczne wyzwania i standardy interoperacyjności systemów informacyjnych w ochronie zdrowia
patronat honorowy 15-17 września 2016 Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne / Symposion MH XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego
patronat 19-20 września 2016 SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe III Międzynarodowa konferencja naukowa „Polska – Ukraina: problemy tworzenia, rozwoju i współczesne trendy w medycynie ratunkowej”
patronat honorowy od 23 września 2015 (czas trwania 3 lata) Instytut Promocji Zdrowia i Dietoterapii Sp. z o.o. Ogólnopolski program edukacyjny Wybieram wodę
patronat honorowy 23-24 września 2016 Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Nowoczesne Technologie w Medycynie Sportowej Zdrowie sportowca i aktywność fizyczna społeczeństwa – największą wartością
patronat honorowy 24 września 2016 Fundacja „Zaskoczeni Wiekiem” I Marsz „Spacer po Zdrowie – zaproś swojego lekarza”
patronat honorowy 28-29 wrzesień 2016 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie XII Nyski Festiwal Nauki
patronat honorowy 30 września – 2 października 2016 Fundacja Kropla Życia im. Agaty Mróz V Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej
patronat honorowy 1-24 października 2016 Fundacja im. Lesława Pagi Liderzy Ochrony Zdrowia
patronat honorowy październik 2016 – 2017 Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Kampania informacyjna „Lek bezpieczny oczami dzieci”
patronat honorowy 8 października 2016 Stowarzyszenie MANKO III Ogólnopolskie Senioralia
patronat honorowy 8 października 2016 Komitet Organizacyjny Środowisk Kolbiańskich Ogólnopolskich Obchodów Męczeńskiej Śmierci Św. Maksymiliana Marii Kolbego Maksymilianalia – Niepokalanów 2016
patronat honorowy 9 października 2016 Narodowy Instytut Leków Jubileusz 65-lecia Narodowego Instytutu Leków
patronat honorowy 10 października 2016 Ginekologiczno Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Jubileusz 115 lecia Ginekologiczno Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
patronat honorowy 10-12 października 2016 Program „Zrównoważone miasta – Życie w zdrowej atmosferze” Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact Poland
patronat honorowy 12-15 października 2016 Polskie Towarzystwo Onkologiczne IV Kongres Onkologii Polskiej
patronat honorowy 13 października 2016 Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu obchody Ogólnopolskiego Dnia Ratownictwa Medycznego
patronat honorowy 13 października 2016 Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich I Maltański Koncert Charytatywny im. ks. Juliana Żołnierkiewicza
patronat honorowy 13-15 października 2016 Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie II Interdyscyplinarna Konferencja Środowisk Medycznych w Zegrzu
patronat honorowy 16 października 2016 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie 25-lecie Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie
patronat honorowy jesień 2016 lub wiosna 2017 Zespół scenariuszowy: Grzegorz Lipka, Marcin Więcław, Łukasz Walczak Fabularyzowany serial telewizyjny, edukacyjno-informacyjny dla rodziców i opiekunów dzieci pt: Doktor Anna
20-21 października 2016 Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali Międzynarodowa Konferencja „Innowacyjny szpital – kontrola zarządcza”
patronat honorowy 20-22 października 2016 Klinika Chirurgii Ogólnej i Endykronologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 10th International Congress of Central European Vascular Forum
patronat honorowy 21 października 2016 Wielkopolski Urząd Wojewódzki Sympozjum „Profilaktyka, rozpoznanie przyczyn i leczenie niepłodności”
patronat honorowy 24 października – 10 grudnia 2016 Komendant Główny Straży Granicznej Nasza Krew – Nasza Ojczyzna
patronat honorowy 28-30 października 2016 Polska Rada Ratowników Medycznych VIII Ogólnopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego
patronat honorowy 29-30 października 2016 Fundacja „Słoneczna Przyszłość” „Stop nowotworom w województwie świętokrzyskim” – inauguracja akcji profilaktycznej „Kocham – więc badam”
patronat honorowy rok szkolny 2016/2017 w całej Polsce Główny Inspektorat Sanitarny Bieg po zdrowie – program edukacji antytytoniowej edukacji zdrowotnej
patronat honorowy październik 2016 Wydawnictwo Termedia Sp. z o.o. XVI edycja Konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny
patronat honorowy jesień 2016 – wiosna 2018 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze – wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego
patronat honorowy 3-5 listopada 2016 Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopiedd i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Orthopaedic Convention of Eastern Europe
patronat honorowy 5 – 26 listopada 2016 Fundacja Force Feminite Kampania społeczno-edukacyjna „Co Trzecia”
patronat honorowy 6 listopada 2016 – 16 stycznia 2017 Fundacja Urszuli Jaworskiej, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Polskie Amazonki Ruch Społeczny IV edycja programu „Zwyczajnie Aktywni”
patronat honorowy 9 listopada 2016 Naczelna Rada Aptekarska Obchody 25-lecia reaktywowania samorządu aptekarskiego
patronat honorowy 12 listopada 2016 Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO Jubileusz 20-lecia Fundacji MATIO
patronat honorowy 15-16 listopada 2016 SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Czwarta Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Psychologia i Ratownictwo Medyczne”
patronat honorowy 17-18 listopada 2016 Główny Inspektorat Farmaceutyczny Konferencja „Przedsiębiorca farmaceutyczny wobec nowych wyzwań prawnych”
patronat honorowy 18-19 listopada 2016 Polskie Towarzystwo Wad Wrodzonych i Metabolizmu przy Instytucie Matki i Dziecka I Zjazd Polskiego Towarzystwa Wad Metabolizmu
patronat honorowy 18-19 listopada 2016 Podkarpackie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Ratownicza im. prof. Antoniego Bryka w Dubiecku
patronat honorowy 21-16 listopada 2016 Krzysztof Wiza – osoba prywatna Nie bądź żyła. Oddaj krew. Zostań dawcą szpiku.
patronat honorowy 22 listopada 2016 Zakład Psychologii Dewiacji Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Schronisko Dla Nieletnich Konferencja „Zagrożona młodzież… narkotyki, dopalacze. Profilaktyka, leczenie”
patronat honorowy 22 listopada 2016 Regionalne Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu 70-lecie Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na Dolnym Śląsku
patronat honorowy 24 listopada 2016 Instytut Ochrony Zdrowia, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH i Instytut Studiów Wschodnich Kongres Zdrowia Publicznego 2016
patronat honorowy 24-25 listopada 2016 Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego „Zdrowie publiczne – efektywnie wykorzystać zasoby ochrony zdrowia”
patronat honorowy 24-26 listopada Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM III Międzynarodowy Festiwal Filmów Medycznych
patronat honorowy 1-3 grudnia 2016 Zakład Onkologii i Opieki Paliatywnej Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa „Człowiek w opiece i medycynie paliatywnej”
patronat honorowy 2 grudnia 2016 Instytut Żywności i Żywienia Konferencja „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”
patronat honorowy 2 grudnia 2016 Wydział Prawa i Administracji UKSW Konferencja „Biologiczne Produkty Lecznicze. Aspekty prawne”
patronat honorowy 9 grudnia 2016 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji Pierwsza Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Lekarzy Rezydentów
patronat honorowy 14 grudnia 2016 IDEA Trade Ranking Szpitali 2016
patronat honorowy kwiecień-listopad 2017 Fundacja na Rzecz Zdrowego Starzenia się projekt FitSenior
patronat honorowy styczeń 2017 TVP 1 – redakcja filmu dokumentalnego serial dokumentalny Młodzi Lekarze: Nasze Życie w ich rękach
patronat honorowy 12 maja – 15 września 2017 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Jubileusz 100-lecia Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
patronat honorowy 22-28 stycznia 2016 Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Pink Lips Project
patronat honorowy 24-27 stycznia 2017 Bielskie Pogotowie Ratunkowe XII Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym
patronat honorowy 17 lutego 2016 Stowarzyszenie „Wygraj Siebie” Wystawa fotograficzna „Ulatniamy raka”

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry