Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Patronaty udzielone w roku 2012

---
2012
patronat honorowy 2012 rok Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie VII Ogólnopolski Konkurs pn.: „Pielęgniarka Roku 2011”
patronat honorowy 2012 rok Rzecznik Praw Dziecka Obchody Roku Korczakowskiego
patronat honorowy 2012 rok Polski Komitet Narodowy UNICEF Program edukacyjny UNICEF pn.: „Baw się i bądź bezpieczny!”
komitet honorowy 2012 rok Polska Unia Onkologii III Edycja Konkursu Zdrowa Gmina
patronat honorowy 2012 rok Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasz w Bydgoszczy Obchody jubileuszu 75 – lecia Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza
patronat honorowy 2012 rok Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Ogólnopolskie akcje promocyjno-informacyjne organizowane w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, dot. zadań pn. Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy
patronat honorowy 2012 rok Fundacja Orange Program rehabilitacji małych dzieci z wadą słuchu „Dźwięki Marzeń”
patronat honorowy 2012 rok Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant Kampania Społeczna na rzecz Transplantacji
patronat honorowy 1 stycznia-1 września 2012 Fundacja Banku Ochrony Środowiska Ogólnopolski Grantowy Program Przebudowy Sklepików Szkolnych „Sklepiki Szkolne – Zdrowa Reaktywacja”
patronat honorowy 25-28 stycznia 2012 Bielskie Pogotowie Ratunkowe VII Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym
patronat honorowy 1 lutego-30 kwietnia 2012 Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia Konkurs plastyczny pn.: „Szpital w Unii Europejskiej oczami małego pacjenta” (II edycja)
patronat honorowy 23-25 marca 2012 Termedia Sp. z o.o. VI Kongres Top Medical Trends
patronat honorowy 28-31 marca 2012 Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Obchody Międzynarodowego Dnia Inwalidy ZGORZELEC 2012
patronat honorowy 30 marca-4 maja 2012 Media Regionalne „Głos” Dziennik Pomorza Plebiscyt Hipokrates 2012
patronat honorowy 11 kwietnia-15 czerwca 2012 Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach „Wampiriada – studenckie honorowe krwiodawstwo”
patronat honorowy 16 kwietnia – 15 września 2012 Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o. Ogólnopolski program dla animatorów sportu – Lider Animator
patronat honorowy 17 kwietnia 2012 Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Konferencja z okazji Światowego Dnia Chorych na Hemofilię
patronat honorowy 28 kwietnia 2012 Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA Finał III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przypadki Medyczne
patronat honorowy 11 maja 2012 Fundacja Dzieci Niczyje V Ogólnopolska Konferencja pn.: „Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”
komitet honorowy 12 maja 2012 Instytut Matki i Dziecka Obchody Jubileuszu XV-lecia Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka
patronat honorowy 12 maja 2012 Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” Wejdź z nami na K2
patronat honorowy 15-18 maja 2012 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Olsztyn X Międzynarodowe Mistrzostwa Warmii i Mazur w Ratownictwie Medycznym
patronat honorowy 16-19 maja 2012 Uniwersytet Warszawski Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów; Warszawski Uniwersytet Medyczny Zakład Medycyny Nuklearnej Konferencja Naukowa „Positron Emission Tomography in Research and Diagnostics”
patronat honorowy 18 maja 2012 Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Finał Ogólnopolskiego Konkursu pt.: „Ratujemy i uczymy ratować”
komitet honorowy 24 maja 2012 Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych Gala jubileuszowa z okazji 10 – lecia samorządu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
komitet honorowy 24 maja 2012 Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Uroczystość otwarcia Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi oraz Jubileusz szpitala „Szpital na 102”
patronat honorowy 24-26 maja 2012 Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i XXIX Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
patronat honorowy 26 maja 2012 Komitet Upowszechnienia Karmienia Piersią XXII Światowy Tydzień Promocji Karmienia Piersią „Rozumiejąc przeszłość – planujemy przyszłość”
patronat honorowy 26-27 maja 2012 Fundacja Teraz Kobiety II edycja Rajdu Polski Kobiet
patronat honorowy 29 maja-1 czerwca 2012 Szpital Wojewódzki w Koszalinie Oddział Kardiologii Wiosenna Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2012
patronat honorowy czerwiec-grudzień 2012 Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców Kampania edukacyjno – informacyjna pn.: „Przetwory Zbożowe – Podstawa Naszej Diety”
patronat honorowy 2 czerwca 2012 Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej Oddział Kaliski VIII Mistrzostwa Ziemi Kaliskiej w Ratownictwie Medycznym
patronat honorowy 4-6 czerwca 2012 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku IX Podlaski Rajd Ratownictwa Medycznego Serwy 2012
patronat honorowy 8 czerwca-1 lipca 2012 Krajowe Centrum ds. AIDS Kampania społeczna Fair Play zorganizowana na czas trwania EURO 2012
patronat honorowy 8-10 czerwca 2012 Polski Czerwony Krzyż XX Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża
patronat honorowy 9 czerwca 2012 Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty
patronat honorowy 12 czerwca 2012 Instytut Żywności i Żywienia Konferencja inaugurująca projekt pn.: „Zapobieganie nadwadze i otyłości poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” realizowany w latach 2011-2016 w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
patronat honorowy 15 czerwca 2012 Pomorski Uniwersytet Medyczny Konferencja zamykająca realizację projektu Telemedycyna w Euroregionie Pomerania – Sieć Pomerania
patronat honorowy 12 lipca 2012-31 marca 2013 Departament Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia Konkurs dla dziennikarzy na najlepszą publikację/program TV/audycję radiową popularyzującą założenia projektu pn. Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo-płciowego u pracujących mężczyzn
komitet honorowy 13-15 lipca 2012 Fundacja Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej IV Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej
patronat honorowy 3 września 2012 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV”
patronat honorowy 5-8 września 2012 Polskie Towarzystwo Mikrobiologów XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów pn.: „Drobnoustroje bez granic”
patronat honorowy 5-8 września 2012 Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów III wieku, Stowarzyszenie Sądeckie Uniwersytetów III Wieku Forum III Wieku
komitet honorowy 10-16 września 2012 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Warmia Mazury Senior Games 2012
patronat honorowy 22 września 2012 Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos” Akademia Zdrowia Celiaka
patronat honorowy 29 września 2012 Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu II Ogólnopolskie Forum Autyzmu „Diagnoza to dopiero początek. O potrzebie systemowych rozwiązań terapeutycznych i edukacyjnych dla dzieci z autyzmem”
patronat honorowy 6 października 2012 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Obchody 95-lecia Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
komitet honorowy 10-13 października 2012 Dolnośląskie Centrum Onkologii III Kongres Onkologii Polskiej
patronat honorowy 12 października 2012 Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Obchody 10-lecia powstania Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
komitet honorowy 13 listopada 2012 Instytut Matki i Dziecka w Warszawie Jubileusz 50-lecia Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka
patronat honorowy 26-27 listopada 2012 Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICA Konferencja naukowo – szkoleniowa pt.: „Aktywność Fizyczna w profilaktyce i leczeniu Chorób Cywilizacyjnych. Międzynarodowa Gala Sportów i Sztuk Walki
patronat honorowy 26-28 listopada 2012 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Konferencja Międzynarodowa „Zdrowie w regionie i na świecie”
patronat honorowy 7 grudnia 2012 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku Obchody 50-lecia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
patronat honorowy 20 grudnia 2012 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie Obchody 65-lecia Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie
patronat honorowy 2012/2013 IV Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Szczecinie Uruchomienie klasy językowo – społecznej z programem wychowawczym opartym na idei wolontariatu

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry