Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Patronaty udzielone w roku 2014

---

 

2014
patronat honorowy 2014 rok Fundacja Gdański Most Nadziei Kampania społeczno-edukacyjna „Odważni wygrywają – profilaktyka raka jądra”
patronat honorowy 2014 rok Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie działania w ramach realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi oraz Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”
patronat honorowy 2014 rok Fundacja Wygrajmy Zdrowie im. prof. Grzegorza Madeja Cykl debat „Zmiany w onkologii widziane oczami pacjentów”
patronat honorowy 2014 rok Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant cykl dokumentalny „Operacja Życie”
patronat honorowy 10 stycznia 2014 Marszałek Województwa Pomorskiego II Konferencja z cyklu Zdrowy Pomorzanin „Bezpieczny klimat społeczny w szkole”
patronat honorowy 28-31 stycznia 2014 Bielskie Pogotowie Ratunkowe IX Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym
patronat honorowy 30-31 stycznia 2014 Fundacja na rzecz Zdrowego Starzenia się Kongres Zdrowego Starzenia
patronat honorowy od lutego do lipca 2014 Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej Akcja edukacyjna WF z klasą
patronat honorowy 3 marca-19 maja 2014 Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej II Ogólnopolski Konkurs Transplantologiczny „Przeszczep sobie zdrowie”
patronat honorowy od kwietnia 2014 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Projekt „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”
patronat honorowy kwiecień 2014- grudzień 2014 Krajowe Biuro ds.Przeciwdziałania Narkomanii Kontynuacja kampanii „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty – do leczenia, nie do brania”
patronat honorowy 10-12 kwietnia 2014 Studenckie Towarzystwo Naukowe Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 22. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych
patronat honorowy maj 2014 Niezależne Zrzeszenie Studentów Wampiriada
patronat honorowy 1 maja-15 października 2014 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi konkurs w ramach projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”
patronat honorowy 15-17 maja 2014 Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie VI Otwarte Mistrzostwa Ziemi Lubelskiej w Ratownictwie Medycznym
patronat honorowy 23 maja 2014 Polskie Towarzystwo Pielęgniarek i Położnych Pielęgniarka Roku 2013
patronat honorowy 23-25 maja 2014 Grudziądzkie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych I Ogólnopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego i Forum Ratownictwa Taktycznego pt. „Urazy XXI wieku”
patronat honorowy 30 maja 2014 Fundacja Dzieci Niczyje VII Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie dziecko – Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”
patronat honorowy 31 maja 2014 Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią Konferencja w ramach XXIV Światowego Tygodnia Promocji Karmienia Piersią pt. „Karmienie piersią – mądra inwestycja na całe życie”
patronat honorowy 6-8 czerwca 2014 Polski Czerwony Krzyż XXII Etap Centralny Mistrzostw pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża
patronat honorowy 8 czerwca 2014 Fundacja Piłka jest Piękna Dzień Przyjaciół Piłki Nożnej połączony z Akcją Społeczną „Razem wygrywamy z rakiem piersi”
patronat honorowy 13-14 czerwca 2014 Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sport w kulturze, medycynie i nauce”
patronat honorowy 17 czerwca 2014 Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego „ICF – nowe spojrzenie na człowieka”
patronat honorowy 4 lipca 2014 Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie XII Międzynarodowa Konferencja Chorób Rzadkich ” Żyć z Chorobą Rzadką”
patronat honorowy od sierpnia do października 2014 Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia Konkurs plastyczny pn.: „Szpital w Unii Europejskiej oczami małego pacjenta” (IV edycja)
patronat honorowy 11-12 września 2014 Instytut ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek – Zdrowie – Środowisko”
patronat honorowy 12-14 września 2014 Związek Harcerstwa Polskiego Główna Kwatera Harcerska Szkoła Ratownictwa XVI Ogólnopolskie Zawody ZHP w Ratownictwie
patronat honorowy 13 września 2014 Instytut Matki i Dziecka Konferencja naukowo-szkoleniowa „Otyłość dzieci i młodzieży. Współczesne problemy w profilaktyce i terapii”
patronat honorowy 17 września 2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku XIII Otwarte Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym
patronat honorowy 22 września 2014 SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Pierwsza Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa „Ratownictwo Medyczne i Medycyna Ratunkowa w Polsce i na Ukrainie”
patronat honorowy 24 września 2014 Naczelna Izba Aptekarska Ogólnopolski Dzień Aptekarza 2014
patronat honorowy października 2014- październik 2015 Polska Rada Ratowników Medycznych Kampania Korytarz Ratunku – Nie bądź korek, daj przejechać!
patronat honorowy 1 października 2014 Rządowa Rada Ludnościowa Konferencja Jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej „Przemiany ludnościowe w Polsce. Przyszłość demograficzna”
patronat honorowy 2-4 października 2014 Społeczny Komitet Ratowników Medycznych II Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych
patronat honorowy 3 października 2014 Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „Wyzwania współczesnej geriatrii i gerontologii 2014. Choroby neurodegeneracyjne problemem XXI wieku”
patronat honorowy 7 października 2014-do końca 2015 Krajowe Centrum ds. AIDS Społeczna kampania informacyjna „Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka”
patronat honorowy 10 października 2014 Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie II Ogólnopolska Konferencja Wojewódzkich Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
komitet honorowy 13 października 2014 Samorząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego Krajowe Obchody Dnia Ratownictwa Medycznego
patronat honorowy 25 października – 15 grudnia 2014 Komendant Główny Straży Granicznej Akcja Honorowego Oddawania Krwi przez służby mundurowe pod hasłem „Nasza Krew-Nasza Ojczyzna”
patronat honorowy 5 listopada 2014 SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wsparcie Psychologiczne w Ratownictwie Medycznym”
patronat honorowy 12-14 listopada 2014 Klub Niepełnosprawnego Honorowego Dawcy Krwi PCK „Dar Życia” przy CKiR „Orle Gniazdo” w Szczyrku Warsztaty – szkolenie dla osób niepełnosprawnych z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej „My też możemy ratować życie”
patronat honorowy 25-26 listopada 2014 Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Konferencja naukowa „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- Współpraca skoncentrowana na rozwiązaniach”

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry