Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Organizacje pozarządowe

---

Ministerstwo Zdrowia prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta obejmuje zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

czytaj więcej

Jeśli prowadzisz fundację, musisz złożyć sprawozdanie merytoryczne z jej działalności. Składasz je każdego roku za rok ubiegły. Pamiętaj, że spełnisz obowiązek sprawozdawczy tylko wtedy, kiedy złożysz poprawne sprawozdanie. Sprawdź co musisz przygotować i gdzie złożysz sprawozdanie: Złóż sprawozdanie z działalności fundacji

Prowadzisz fundację za granicą i chcesz otworzyć jej przedstawicielstwo w Polsce? Sprawdź, jak zrobić to zgodnie z przepisami prawa. Dowiedz się, z kim masz się skontaktować, by uzyskać pomoc.  Uzyskaj zezwolenie Ministra Zdrowia na utworzenie w Polsce przedstawicielstwa fundacji zagranicznej

W ramach dialogu obywatelskiego z organizacjami pozarządowymi tworzącymi trzeci sektor Ministerstwo Zdrowia współpracuje z organizacjami reprezentującymi pacjentów. Współpraca ta obejmuje zarówno organizacje o charakterze ogólnokrajowych federacji jak i organizacje o zasięgu lokalnym, reprezentujące wybrane grupy pacjentów.

czytaj więcej

Ogłoszenie konkursowe na wybór ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministra Zdrowia.

czytaj więcej

27 czerwca 2016 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy partnerskiej przy realizacji zadania pod nazwą:

  • analiza merytoryczna wraz z komentarzem eksperckim do dokumentu pn. „Handbook On Health Workforce Planning Methodologies Across EU”

pomiędzy Ministerstwem Zdrowia reprezentowanym przez Katarzynę Chmielewską – dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Fundacją im. Lesława A. Pagi reprezentowaną przez Ewę Paga – prezesa Fundacji im. Lesława Pagi.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry