Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Urząd

---

Zadania

Ministerstwo Zdrowia to urząd administracji rządowej obsługujący ministra zdrowia. W ramach tej obsługi wykonuje zadania m.in. w zakresie:

  • nadzoru nad Narodowym Funduszem Zdrowia;
  • refundacji leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
  • nadzoru nad wykonywaniem zawodów medycznych;
  • opracowywania i koordynowania realizacji programów zdrowotnych;
  • organizacji i nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne;
  • realizacji zadań związanych z lecznictwem uzdrowiskowym.

Komórki organizacyjne

W Ministerstwie Zdrowia wyróżnia się następujące komórki organizacyjne:

  • Gabinet Polityczny Ministra Zdrowia;
  • departamenty – powołane do realizacji merytorycznych zadań ministra zdrowia;
  • biura – powołane do realizacji zadań związanych z obsługą Ministerstwa oraz w zakresie obsługi ministra zdrowia i Ministerstwa.

Czytaj więcej na temat kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia w zakładce Komórki organizacyjne urzędu.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry