Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

18.05.2017

Informacja o wynikach naboru

---

 

MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Lp. Stanowisko Nr ogłoszenia Wynik naboru:
1 starszy specjalista w Wydziale Nadzoru Organizacyjno-Prawnego
i Regulacji w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego – 1 etat „umowa na zastępstwo” (poz.1798)
7372 Decyzją Dyrektor Generalnej Ministerstwa Zdrowia nabór został zamknięty ponieważ kandydaci spełniający wymagania formalne nie stawili się na postępowanie naborowe
2 starszy specjalista w Wydziale Wynagrodzeń w Biurze Dyrektora Generalnego – 1 etat „umowa na zastępstwo” (poz. 1821) 9238 Decyzją Dyrektor Generalnej Ministerstwa Zdrowia postępowanie zostało zamknięte ze względu na to, że oferty nie spełniły wymagań formalnych.
3. specjalista w Wydziale Nadzoru Organizacyjno-Prawnego i Regulacji w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego – 1 etat (poz. 1810) 8408 Pani Aleksandra Żukowska zamieszkała w Warszawie
4. starszy specjalista w Wydziale Budżetu w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji – 1 etat (poz. 1806) 7934 Decyzją Dyrektor Generalnej Ministerstwa Zdrowia nabór został zamknięty ponieważ kandydatki uzyskały mniej niż 50% punktów możliwych do zdobycia.
5. Specjalista w Wydziale ds. Narodowego Programu Zdrowia
w Departamencie Zdrowia Publicznego – 1 etat „umowa na zastępstwo” poz. 1815
8657 Pan Maciej Burski zamieszkały w Warszawie
6. specjalista w Wydziale Kontroli w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg – 1 etat „umowa na zastępstwo”(poz. 1814) 8656 Decyzją Dyrektor Generalnej Ministerstwa Zdrowia nabór został zamknięty ponieważ kandydat spełniający wymagania formalne zrezygnował z udziału w postępowaniu naborowym.
7. Specjalista ds. finansowania inwestycji w Wydziale Inwestycji
w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji – 1 etat „umowa na zastępstwo”
6699 Decyzją Zastępującej Dyrektor Generalną Ministerstwa Zdrowia nabór został zamknięty ponieważ kandydaci spełniający wymagania formalne zrezygnowali z udziału w naborze.
8. starszy specjalista w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji w Biurze Dyrektora Generalnego – 1 etat (poz. 1816) 8662 Pan Piotr Danieluk zamieszkały Piekoszowie
9. specjalista w Wydziale Wynagrodzeń w Biurze Dyrektora Generalnego – 1 etat „umowa na zastępstwo” (poz. 1831) 10139 Decyzją Dyrektora Generalnego postępowanie naborowe zostało zamknięte ze względu na rezygnację kandydata z udziału w naborze.
10. specjalista w Wydziale Świadczeń Gwarantowanych w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji – 1 etat poz. 1812 8409 Pan Patryk Jastrzębski zamieszkały w Warszawie
11. starszy specjalista w Wydziale Senioralnej Polityki Senioralnej
w Departamencie Zdrowia Publicznego – 1 etat (poz. 1822)
9472 Pani Justyna Skóra zamieszkała w Warszawie
12. starszy specjalista w Wydziale Zdrowia Środowiskowego
w Departamencie Zdrowia Publicznego – 1 etat (poz. 1833)
10142 Decyzją Dyrektora Generalnego postępowanie naborowe zostało zamknięte ze względu na to, że oferta nie spełniła wymagań formalnych.
13. główny specjalista w Wydziale Budżetu w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji – 1 etat „umowa na zastępstwo” 9615 Decyzją Dyrektora Generalnego postępowanie naborowe zostało zamknięte ze względu na to, ze kandydat nie wykazał się wystarczającym poziomem wiedzy do podjęcia pracy na ww. stanowisku.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry