Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

22.06.2017

Informacja o wynikach naboru

---
MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Lp. Stanowisko Nr ogłoszenia Wynik naboru:
1. główny specjalista w Wydziale Nadzoru Zabezpieczenia i Realizacji Świadczeń w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego – 1 etat (poz. 1807) 7937 Decyzją Dyrektora Generalnego postępowanie naborowe zostało zamknięte ze względu na to, ze kandydatka zrezygnowała z podjęcia zatrudnienia.
2. główny specjalista ds. realizacji zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Biurze Dyrektora Generalnego – 1 etat (poz. 1826) 9620 Pan Przemysław Sierzputowski zamieszkały w Legionowie
3. radca prawny w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Obsługi Procesowej i Postępowania Administracyjnego w Departamencie Prawnym – 1 etat „umowa na zastępstwo” (poz. 1829) 9868 Pani Jolanta Woźniczka zamieszkała w Warszawie
4. specjalista ds. rozwoju zawodowego w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. szkoleń w Biurze Kadr – 1 etat (poz. 1844) 10341 Pan Michał Pieńkowski zamieszkały w Wyszkowie
5. podreferendarz ds. obsługi sekretarsko-biurowej w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia – 1 etat „umowa na zastępstwo” (poz.1830) 9871 Postępowanie zamknięte w wyniku nie zgłoszenia się żadnego kandydata
6. główny specjalista ds. opracowania modeli w Departamencie Analiz
i Strategii – 1 etat (poz. 1839)
10213 Pan Dominik Żabiński zamieszkały w Warszawie
7. specjalista ds. analiz podmiotów leczniczych na podstawie dużych zbiorów danych w Departamencie Analiz i Strategii – 2 etaty (poz. 1842) 10225 Postępowanie zamknięte – żaden kandydat nie zgłosił się na test wiedzy.
8. główny specjalista ds. analiz na potrzeby pojedynczego szpitala w Polsce w Departamencie Analiz i Strategii – 1 etat (poz. 1840) 10217 Postępowanie zamknięte – kandydat nie uzyskał co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania w trakcie naboru.
9. główny specjalista ds. programowania dla baz danych w Departamencie Analiz i Strategii – 1 etat (poz. 1841) 10223 Postępowanie zamknięte – po teście wiedzy kandydat nie został zakwalifikowany do kolejnego etapu naboru.
10. starszy specjalista w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia
– 1 etat (poz.1828)
9686 Postępowanie zamknięte – po teście wiedzy kandydaci nie zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
11. specjalista ds. analiz dużych zbiorów danych w Departamencie Analiz
i Strategii – 1 etat (poz. 1837)
10210 Pan Piotr Nowosielski zamieszkały w Warszawie
12. główny specjalista ds. analiz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Departamencie Analiz i Strategii – 1 etat (poz. 1843) 10226 Pani Aneta Lichwierowicz zamieszkała w Radomiu
13. główny specjalista ds. rozwoju bazy analiz systemowych i wdrożeniowych w Departamencie Analiz i Strategii – 1 etat (poz.1838) 10211 Pan Bartosz Stawowski zamieszkały w Warszawie

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry