Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

31.07.2017

Informacja o wynikach naboru

---
MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Lp. Stanowisko Nr ogłoszenia Wynik naboru:
1. starszy specjalista w Wydziale Promocji i Internetu w Biurze Prasy i Promocji – 1 etat, poz. 1818 9043 Pani Oliwia Siwińska zam. w Warszawie
2. specjalista ds. finansowania inwestycji w Wydziale Inwestycji w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji – 1 etat „umowa na zastępstwo”, poz. 1845 10701 Decyzją Dyrektora Generalnego z dnia 12.07.2017 r. postępowanie naborowe zostało zamknięte z uwagi na to, że kandydatka spełniająca wymagania formalne zrezygnowała z udziału w naborze.
3. specjalista w Wydziale Refundacyjno-Prawnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji – 1 etat, „umowa na zastępstwo” poz.1827 9684 Decyzją Dyrektora Generalnego z dnia 14.07.2017 r. postępowanie naborowe zostało zamknięte z uwagi na to, że kandydaci biorący udział w naborze nie uzyskali co najmniej 50% liczby punktów możliwych do uzyskania.
4. referendarz w Wydziale Obsługi Kancelaryjnej w Biurze Ministra – 1 etat „umowa na zastępstwo”, poz. 1808 8235 Decyzją Dyrektora Generalnego z dnia 14.07.2017 r. postępowanie naborowe zostało zamknięte z uwagi na to, że kandydat biorący udział w naborze nie uzyskał co najmniej 50% liczby punktów możliwych do uzyskania.
5. specjalista w Wydziale Transplantologii, Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – w Departamencie Polityki Zdrowotnej – 1 etat poz. 1820 9138 Nabór anulowany.
6. referendarz w Wydziale Obsługi Kancelaryjnej w Biurze Ministra – 1 etat poz. 1809 8237 Nabór anulowany, stanowisko obsadzone w drodze przeniesienia wewnętrznego
7. starszy specjalista w Wydziale Kształcenia w Regulowanych Zawodach Medycznych w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 1 etat poz. 1847 10705 Nabór anulowany.
8. starszy specjalista w Wydziale Budżetu w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji – 1 etat (poz. 1832) 10140 Pani Wioletta Niezgoda zamieszała Stare Pieścirogi
9. specjalista w Wydziale ds. Onkologii w Departamencie Polityki Zdrowotnej – 1 etat „umowa na zastępstwo” (poz. 1824) 9468 Pani Monika Migut zamieszkała w Lublinie
10. starszy specjalista w Wydziale Obsługi Mediów w Biurze Prasy i Promocji  – 1 etat (poz. 1835) 10152 Nabór anulowany
11. specjalista w Wydziale Obsługi Mediów w Biurze Prasy i Promocji – 1 etat (poz. 1836) 10155 Nabór anulowany.
12. główny specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego w Departamencie Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych – 0,5 etatu (poz. 1834) 10151 Nabór anulowany.

 

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry