Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

06.09.2017

Informacja o wynikach naboru

---
MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Lp. Stanowisko Nr ogłoszenia Wynik naboru:
1. audytor wewnętrzny w Wieloosobowym stanowisku Pracy ds. Audytu Wewnętrznego w Biurze Dyrektora Generalnego – 1 etat (poz. 1848) 11109 Pani Katarzyna Szmigiel zamieszkała w Pruszkowie
2. podreferendarz ds. obsługi sekretarsko-biurowej w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia – 1 etat „umowa na zastępstwo” (poz.1849) 11902 postępowanie zamknięte w wyniku nie zgłoszenia się żadnego kandydata
3. starszy specjalista w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego w Departamencie Funduszy europejskich i e-Zdrowia – 1 etat (poz. 1853) 12638 Pani Izabela Ciszek zamieszkała w Jadwisinie
4. inspektor ds. obsługi informatycznej urzędu w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego – 1 etat „umowa na zastępstwo” (poz.1850) 12312 Pan Bartłomiej Wiśniewski zamieszkały Konstancin-Jeziorna
5. specjalista w Wydziale Refundacyjno-Prawnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji – 1 etat „umowa na zastępstwo” (poz. 1859) 13606 Pani Sylwia Gęca zamieszkała w Warszawie
6. specjalista ds. analiz dużych zbiorów danych w Departamencie Analiz i Strategii – 3 etaty (poz. 1856) 13332 Pani Kinga Bartolik zamieszkała w Starych Babicach

Pan Andrzej Paluszek zamieszkały w Bartoszycach

7. specjalista (I) ds. analiz dużych zbiorów danych w Departamencie Analiz i Strategii – 3 etaty (poz. 1867) 13331 Pani Magda Socha zamieszkała w Warszawie

Pan Bartosz Smulski zamieszkały w Warszawie

Pan Jakub Gąszcz zamieszkały w Warszawie

8. starszy specjalista w Wydziale Nadzoru Organizacyjno-Prawnego i Regulacji w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego – 1 etat „umowa na zastępstwo” (poz. 1823) 9470 postępowanie anulowane
9. specjalista w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia – 1 etat (poz. 1851) 12632 Pani Monika Augustynowicz zamieszkała w Warszawie

 

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry