Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

09.11.2017

Informacja o wynikach naboru

---
MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Lp. Stanowisko Nr ogłoszenia Wynik naboru:
1. specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg – 1 etat (poz. 1861) 13603 Pani Magdalena Osińska zamieszkała Komorów
2. główny specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego w Departamencie Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych – 1 etat (poz. 1869) 15397 Pan Daniel Swatek zamieszkały w Warszawie
3. specjalista ds. analiz dużych zbiorów danych w Wydziale Wdrażania Projektu Systemowego w Departamencie Analiz i Strategii – 5 etatów (poz. 1871) 15927 Pani Sylwia Paciorek zamieszkała w Warszawie

Pan Andrzej Chlebicki zamieszkały w Warszawie

Pan Bartosz Paszkowski zamieszkały w Warszawie

4. specjalista w Wydziale Refundacyjno-Analitycznym w Departamencie polityki Lekowej i Farmacji – 1 etat „umowa na zastępstwo” (poz. 1865) 15216 Pani Joanna Królak-Buzakowska-zamieszkała w Markach
5. specjalista w Wydziale Refundacyjno-Analitycznym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji – 1 etat (poz. 1866) 15217 Pani Paulina Pietrzak zamieszkała w Warszawie
6. specjalista w Wydziale Nadzoru Organizacyjno-Prawnego i Regulacji
w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego – 1 etat (poz. 1862)
14675 Pani Aneta Pietuszko zamieszkała w Warszawie
7. starszy specjalista w Wydziale Księgowości w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji – 1 etat (poz. 1868) 15229 Nabór zamknięty

 

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry