Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

19.03.2018

Informacja o wynikach naboru

---
Lp. Stanowisko Nr ogłoszenia Wynik naboru:
1. specjalista w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. systemu IOWISZ w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji – 1 etat (poz. 1886) 19980 Pani Monika Falkowska zamieszkała w Warszawie
2. główny specjalista w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego – 1 etat (poz. 1895) 21666 Nabór zamknięty – nie wpłynęła żadna oferta
3. starszy specjalista w Wydziale Nadzoru Finansowego w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego – 1 etat (poz. 1884) 19648 Kandydatka zrezygnowała z podjęcia zatrudnienia
4. specjalista w Wydziale Prawnym i Kontroli Wewnętrznej w Biurze Dyrektora Generalnego – 1 etat (poz. 1890) 20507 Anna Leks zamieszkała w Warszawie
5. Specjalista ds. komunikacji z podmiotami regionalnymi oraz świadczeniodawcami w zakresie wdrażania map potrzeb zdrowotnych w Wydziale Wdrażania Projektu Systemowego w Departamencie Analiz i Strategii – 1 etat (poz. 1887) 19985 Martyna Sułek zamieszkała w Orońsku
6. specjalista w Wydziale Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w Departamencie Polityki Zdrowotnej – 1 etat (poz.1893) 21350 Nabór zamknięty bez wyboru kandydata
7. Naczelnik Wydziału Transportu i Ochrony w Biurze Dyrektora Generalnego – 1 etat (poz. 1898) 22678 Pan Piotr Ostrowski zamieszkały w Woli Aleksandra
8. starszy specjalista w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego – 0,5 etatu (poz. 1896) 22249 Nabór zamknięty – oferty nie spełniły wymagań formalnych.
9. Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych i Zarzadzania Nieruchomościami w Biurze Finansowo-Gospodarczym – 1 etat (poz. 1894) 21448 Nabór zamknięty bez wyboru kandydata.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry