Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Praca

---

Departament Analiz i Strategii, Biuro Dyrektora Generalnego, Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg, Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji, Departamt Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych, Departament Zdrowia Publicznego, Departament Polityki Zdrowotnej.

---
czytaj więcej

Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego, Departament Matki i Dziecka, Departament Polityki Zdrowotnej, Biuro Dyrektora Generalnego, Departament Zdrowia Publicznego, Departament Analiz i Strategii, Departament Prawny, Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji, Departament Polityki Lekowej i Farmacji.

---
czytaj więcej

Departament Zdrowia Publicznego, Departament Analiz i Strategii, Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg, Departament Matki i Dziecka, Departament Infrastruktury i e-Zdrowia, Biuro Kadr.

---
czytaj więcej

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry