Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Umów się na spotkanie w sprawie projektu przepisów prawa albo przepisów, które już obowiązują

---

Masz uwagi do projektowanych przepisów prawa? Chcesz wziąć udział w pracach nad ustawą albo rozporządzeniem? Chcesz zgłosić opinię do przepisu, który już obowiązuje? Możesz spróbować wpłynąć na kształt prawa, które dotyczy ochrony zdrowia. Dowiedz się jak to zrobić, zgodnie z Procedurą przyjmowania klientów zewnętrznych.

Co możesz zrobić

 1. Zgłosić zainteresowanie pracami nad:
 • projektem założeń projektu ustawy,
 • projektem ustawy,
 • projektem rozporządzenia;
 1. Zaproponować spotkanie, by omówić określoną kwestię, która jest uregulowana w prawie, ze wskazaniem tematu spotkania.

 

Jak załatwić sprawę

Wystąpienie możesz złożyć na dwa sposoby:

 1. pocztą,
 2. osobiście w kancelarii Ministerstwa Zdrowia (MZ).

Szczegóły znajdziesz w sekcji „Co zrobić”.

 

Kto może skorzystać z usługi

Każdy, kto wykonuje:

 1. zawodową działalność lobbingową.
 2. czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej bez wpisu do rejestru podmiotów, które wykonują taką działalność (rejestr).

 

Kiedy złożyć wystąpienie

W dowolnym momencie.

 

Gdzie złożyć albo wysłać wystąpienie

 1. Pocztą na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Miodowa 15

00-952 Warszawa

 1. Osobiście w kancelarii MZ.

 

Co zrobić

 1. Przygotuj wystąpienie.
 2. Dołącz do wystąpienia załączniki (szczegóły znajdziesz w sekcji „Co przygotować?”).
 3. Zanieś wystąpienie do MZ albo wyślij je pocztą (adres znajdziesz w sekcji „Gdzie złożyć albo wysłać wniosek”).
 4. Czekaj na decyzję MZ (szczegóły znajdziesz w sekcji „Ile będziesz czekać?”).

Uwaga: Jeśli wniosek nie będzie kompletny, wezwiemy Cię do jego uzupełnienia w ciągu 7 dni.

Jeżeli nie uzupełnisz wystąpienia – uznamy, że z niego rezygnujesz.

 

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Wyjątek: 17 zł, jeśli będziesz działać przez pełnomocnika.

Zapłać:

 • na konto Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43:

Bank Handlowy w Warszawie S.A. ul. Goleszowska 6, nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 (Uwaga: wpisz w tytule wpłaty: opłaty skarbowe);

albo

 • w kasie Wydziału Obsługi Mieszkańców (00-691 Warszawa, ul. Nowogrodzka 43, tel.: 48 22 443 91 09, faks: 48 22 443 94 98).

 

Co przygotować

Do wystąpienia dołącz:

 1. Zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru.
 2. Oświadczenie, w którym będą wskazane podmioty, dla których wykonujesz zawodową działalność lobbingową.
 3. Jeśli działasz na rzecz osoby prawnej zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), przygotuj wyciąg albo oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w KRS.
 4. Jeśli reprezentujesz podmiot jako osoba umocowana, przygotuj pełnomocnictwa do złożenia wystąpienia lub do reprezentowania podmiotu w MZ. Pamiętaj, aby dołączyć potwierdzenie, że uiściłeś opłatę skarbową.

 

Ile będziesz czekać

Jeśli organizujemy wysłuchanie publiczne dotyczące projektu rozporządzenia, informacje o nim udostępnimy w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) MZ co najmniej 7 dni przed wysłuchaniem.

 

Warto wiedzieć

 1. Informacje o wystąpieniu podmiotu, wraz ze wskazaniem oczekiwanego przez podmiot sposobu rozstrzygnięcia, udostępniamy w BIP MZ.
 2. Wystąpienia, które omawiają kwestie uregulowane w prawie, udostępniamy w BIP MZ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
 3. Każde spotkanie dokumentujemy w formie notatki.

 

Kontakt

Biuro Dyrektora Generalnego MZ:

 

Podstawa prawna

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry