Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Koordynatorzy działań antykorupcyjnych

---

Przepisy prawa mogą mieć ważne skutki dla obywateli lub firm, a więc ich tworzenie jest narażone na korupcję. Dlatego w Ministerstwie Zdrowia (MZ) wprowadziliśmy procedury, które mają zapewnić, aby prace nad przepisami były uczciwe i przejrzyste.

 

Kim są koordynatorzy działań antykorupcyjnych

Koordynatorzy to pracownicy MZ, którzy:

 1. Są odpowiedzialni za analizę projektów:
 • sprawdzają, czy grożą one korupcją lub konfliktem interesów,
 • mogą zgłaszać wątpliwości do treści projektów,
 • mogą konsultować się z innymi koordynatorami;
 1. Są członkami Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia;
 2. Pomagają współpracownikom rozstrzygać wątpliwości dotyczące korupcji oraz konfliktu interesów.

 

Kto powołuje koordynatorów

Koordynatorzy są powoływani przez dyrektorów komórek organizacyjnych, w których pracują:

 • obowiązkowo, jeśli w tych komórkach prowadzone są prace nad tworzeniem przepisów,
 • dobrowolnie, gdy komórki nie tworzą przepisów.

 

Jakie kompetencje powinien posiadać koordynator

Koordynator powinien:

 • znać się na zapobieganiu korupcji lub konfliktowi interesów,
 • mieć wykształcenie prawnicze lub administracyjne.

 

Zespół do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia

Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Zdrowia w sprawach przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów.

Obsługę zespołu zapewnia Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia.

W jego skład wchodzą przedstawiciele:

 1. komórek organizacyjnych MZ (w tym wszyscy koordynatorzy),
 2. Biura do spraw Substancji Chemicznych,
 3. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
 4. Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
 5. Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
 6. Narodowego Funduszu Zdrowia,
 7. Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 

Podstawy prawne

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry