Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Programy Unii w dziedzinie zdrowia

---

Wieloletni Wspólnotowy Program Zdrowia to główny instrument finansowy Komisji Europejskiej. Służy on realizacji strategii UE w dziedzinie zdrowia. Program wspiera działania promocyjne i profilaktyczne, które mają wpływ na zdrowie. Współfinansowane są projekty, które:

 • poprawiają zdrowie fizyczne i psychiczne obywateli UE,
 • zmniejszają nierówności w zakresie zdrowia między państwami członkowskimi.

Program jest realizowany zgodnie z rocznymi Planami Pracy, przyjmowanymi przez Komisję Europejską. W planach tych są określane:

 • priorytety,
 • działania kwalifikowalne,
 • środki przyznawane na poszczególne mechanizmy dofinansowania.

 

Trzeci Program Zdrowia Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020

11 marca 2014 r. został przyjęty Trzeci Program Zdrowia Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Jego tekst opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE 21 marca 2014 roku.

Realizacją programu zajmuje się Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności w Luksemburgu (Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency, CHAFEA)

 

Jak uczestniczyć?

Zgodnie z Programem pracy na dany rok, ogłaszanym przez Komisję Europejską na początku roku.

Program Pracy na 2018 rok (Akt, Załącznik) przewiduje trzy sposoby:

 1. Uczestnictwo w projektach
 • Implementation of best practices – promotion of good health, prevention of non-communicable diseases and to reduce health inequalities  – dofinansowanie do 2 350 000 EUR
 • Integrated care – dofinansowanie 6 000 000 EUR
 • Supporting Member State voluntary cooperation in the area of pricing through the Euripid Collaboration – dofinansowanie 300 000 EUR
 • Orpha codes Project  – dofinansowanie 750 000 EUR

Konkursy na wyłonienie wykonawców trwają do 26 kwietnia 2018 roku. Zobacz informację o konkursach.

 1. Uczestnictwo we wspólnych działaniach

Departament Współpracy Międzynarodowej MZ przyjmuje zgłoszenia podmiotów chętnych do udziału w proponowanym wspólnym działaniu dofinansowanym przez UE w kwocie 7 900 000 EUR

 • Joint Action to strengthen preparedness in the EU against serious cross-border threats to health and support the implementation of International Health Regulations (IHR)
 1. Udział w przetargach zaplanowanych w 2018 roku

Chafea/2017/Health/03 concerning a feasibility study for an monitoring system on food reformulation initiatives for salt, sugars and fat

 

Info days

Krajowy Dzień Informacyjny odbył się 22 lutego 2018 r. Zobacz prezentacje:

Więcej informacji o programie znajdziesz:

 • w prezentacjach z Info days z poprzednich lat,
 • w znajdujących się poniżej załącznikach.

Na zlecenie Chafea opracowano i przetłumaczono m.in. na język polski 12 informacji o działaniach zrealizowanych w ramach poprzednich programów:

 1. Nadużywanie alkoholu
 2. Zdrowie i dobrostan psychiczny
 3. Odżywianie i aktywność fizyczna – niezbędne rozwiązania dla poprawy zdrowia
 4. Wspieranie starzenia się w dobrym zdrowiu
 5. Zmniejszanie obciążenia chorobami nowotworowymi
 6. Transplantacja i dawstwo organów i tkanek
 7. Choroby przewlekłe
 8. HIV/AIDS i zakażenia przenoszone drogą płciową
 9. Ograniczanie nierówności zdrowotnych
 10. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego
 11. Bezpieczeństwo pacjentów
 12. Choroby rzadkie

 

Dotychczas realizowane projekty

Wykaz wszystkich działań zrealizowanych w ramach dotychczasowych Programów zdrowia (od 2003 roku) znajduje się w nowo opracowanej bazie danych, w której dzięki zastosowaniu filtrów można łatwo znaleźć projekty z poszczególnych państw, dotyczące wybranej tematyki, a także pobrać opracowane raporty i uzyskać kontakty mailowe do realizatorów.

We wszystkich 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej wyznaczono Krajowe Punkty Kontaktowe (National Focal Points). Od 1 stycznia 2013 r. w Polsce funkcję tę pełni Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Zdrowia.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

Krystyna Drogoń
telefon: 22 53 00 187
e-mail: k.drogon@mz.gov.pl
Departament Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Zdrowia

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry