Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Krajowe ramy strategiczne – Policy paper

---

„Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne” przedstawia długofalową wizję rozwoju systemu ochrony zdrowia, a także cele strategiczne oraz narzędzia ich realizacji w latach 2014-2020. Opiera się na wiedzy i doświadczeniu z zakresu epidemiologii, demografii, analizy zasobów oraz prognozowania potrzeb.

Policy Paper to pierwszy dokument w skali europejskiej, który w tak dokładny sposób opisuje stan krajowego systemu ochrony zdrowia. Pokazuje jego mocne i słabsze strony, a także wyzwania i szanse przed nim stojące.

Dlaczego jest tak ważnym opracowaniem? W perspektywie finansowej 2014-2020 na obszar zdrowia przeznaczono ze środków europejskich 12 mld zł – warto wykorzystać je w całości, zgodnie z ich przeznaczeniem i uzasadnionymi potrzebami.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry