Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Programy realizowane przez Ministerstwo Zdrowia

---

Ministerstwo Zdrowia odpowiada za wykorzystanie środków europejskich w obszarze zdrowia w programach:

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ)

  • inwestycje w infrastrukturę Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, np. centra urazowe, szpitalne oddziały ratunkowe, lotnicze zespoły ratownictwa medycznego;
  • inwestycje w infrastrukturę szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń dedykowanych chorobom będącym głównymi przyczynami zgonów, tj. chorobom nowotworowym, chorobom układu krążenia, chorobom układu oddechowego, chorobom układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorobom psychicznym oraz udzielających świadczeń na rzecz matki i dziecka.

 

Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

  • wspieranie rozwiązań w systemie ochrony zdrowia, które ułatwiają dostęp do niedrogich, trwałych i wysokiej jakości usług zdrowotnych;
  • poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych;
  • rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju;
  • wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej.

 

Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG)

  • opieka nad matką i dzieckiem (tzw. perinatalna) oraz nad osobami starszymi;
  • profilaktyka chorób nowotworowych;
  • ograniczanie nierówności w zdrowiu;
  • pilotażowe działania w zakresie zdrowia publicznego w społecznościach lokalnych.

 

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (SPPW) – zakończony w czerwcu 2017 r.

Ministerstwo Zdrowia uzgadnia także projekty dofinasowane w ramach regionalnych programów operacyjnych i obszarze e-zdrowia.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry