Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Inwestycje

---

W ramach budżetu państwa z części 46-Zdrowie pod nadzorem ministra zdrowia realizowane są programy wieloletnie polegające na budownictwie inwestycyjnym. Imienne zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym jest umieszczone jako załącznik do ustawy budżetowej na dany rok, w którym określa się:

  • nazwę programu,
  • jednostkę koordynującą/realizującą program,
  • cel programu,
  • miernik,
  • koszty całkowite programu,
  • nakłady do poniesienia z budżetu państwa
  • termin realizacji.

Zgodnie z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) programy wieloletnie są ustanawiane przez Radę Ministrów w celu realizacji strategii przyjętych przez Radę Ministrów.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry