Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

26.10.2017

Kolejne spotkanie w sprawie strategii e-zdrowia

---

Omówienie wypracowanych założeń strategii e-zdrowia było głównym tematem spotkania, w którym udział wzięli minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, minister cyfryzacji Anna Streżyńska, a także przedstawiciele rady programu oraz wszystkich zespołów zaangażowanych w prace nad strategią.

Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że najważniejszą cechą strategii powinna być koncentracja na pacjencie – głównym i najważniejszym interesariuszu rozwoju e-zdrowia. Na połowę listopada zaplanowano konsultacje projektu założeń strategii.

Podczas spotkania dyrektor programu Arkadiusz Agaciak przedstawił efekty dotychczasowych prac, które prowadzone są równolegle w ramach zespołu stałego oraz trzech zespołów specjalistycznych do spraw lepszego leczenia, lepszego zarządzania i cyfrowej transformacji.

W ramach dotychczasowych działań zdefiniowane zostały m.in. główne założenia strategii, dotyczące m.in.:

  • uwarunkowań kształtujących sytuację w opiece zdrowotnej,
  • powodów, dla których sytuacja wymaga podjęcia działań,
  • kierunków działań,
  • oczekiwanych korzyści.

W opinii ministra Radziwiłła dokument powinien wpisywać się w aktualne działania w opiece zdrowotnej, do których zaliczyć należy m.in. wprowadzenie sieci szpitali, zmianę systemu organizacji podstawowej opieki zdrowotnej, zmianę ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta czy rozwój telemedycyny.

Czytaj więcej: Kolejne spotkanie w sprawie strategii e-zdrowia

 

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry