Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia

---

Rada Naukowa doradza ministrowi zdrowia w sprawach związanych m.in. z rozwojem nauk medycznych czy kształceniem w zawodach medycznych. Przygotowuje dla niego również różnego rodzaju opinie.

Skład, organizację, zakres i tryb działania rady określa regulamin.

 

Tryb pracy rady

Rada Naukowa realizuje swoje zadania:

 • na posiedzeniach plenarnych,
 • na posiedzeniach prezydium,
 • w trakcie prac zespołów roboczych,
 • przez doraźną działalność opiniodawczo-doradczą w najważniejszych kwestiach dotyczących sytuacji ochrony zdrowia w Polsce.

 

Kompetencje rady

Rada Naukowa opiniuje:

 • kierunki i problemy naukowo-badawcze związane z rozwojem nauk medycznych,
 • oraz proponuje nowe kierunki badań naukowych w medycynie,
 • zmiany systemowe i organizacyjne w ochronie zdrowia,
 • projekty zmian w kształceniu przed- i podyplomowym w zawodach medycznych,
 • inne zagadnienia zlecone przez Ministra Zdrowia.

 

Kto powołuje członków rady

Członków rady powołuje minister zdrowia w drodze zarządzenia.  Minister wybiera członków spośród autorytetów z różnych dziedzin medycyny.

 

Informacje o pracy rady

Jeśli masz pytania o działalność Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, skontaktuj się z Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 

Podstawa prawna:

 • Prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski-Śliż – Przewodniczący
 • Prof. dr hab. Leszek Pączek – Zastępca Przewodniczącego
 • Prof. dr hab. Sławomir Majewski – Sekretarz
 • Prof. dr hab. Maciej Banach
 • Prof. dr hab. Grzegorz Opolski

 • Prof. dr hab. Barbara Adamowicz-Klepalska
 • Prof. dr hab. Andrzej Borówka
 • Prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka
 • Dr n. med. Piotr Burda
 • Prof. dr hab. Anna Dobrzańska
 • Dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski
 • Dr hab. n. med. Stanisław Góźdź
 • Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
 • Prof. dr hab. Jacek Imiela
 • Prof. dr hab. Jacek Jassem
 • Prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko
 • Dr hab. n. med. Joanny Jędrzejczak
 • Prof. dr hab. Jan Kanty Kulpa
 • Prof. dr hab. Piotr Knapik
 • Prof. dr hab. Krzysztof Kusza
 • Prof. dr hab. Marek Krawczyk
 • Prof. dr hab. Maciej Krzakowski
 • Prof. dr hab. Witold Lukas
 • Prof. dr hab. Wojciech Maksymowicz
 • Prof. dr hab. Maciej Małecki
 • Prof. dr hab. Bohdan Maruszewski
 • Mgr Marek Maślanka
 • Prof. dr hab. Małgorzata Myśliwiec
 • Prof. dr hab. Wojciech Noszczyk
 • Prof. dr hab. Stanisław Radowicki
 • Prof. dr hab. Mansur Rahnama-Hezavah
 • Prof. dr hab. Bolesław Samoliński
 • Dr n. med. Dariusz Sarti
 • Prof. dr hab. Henryk Skarżyński
 • Prof. dr hab. Krzysztof Sodowski
 • Prof. dr hab. Elżbieta Starosławska
 • Prof. dr hab. Marian Sygit
 • Prof. dr hab. Krzysztof Szaflik
 • Prof. dr hab. Beata Śpiewankiewicz
 • Prof. dr hab. Jan Tylka
 • Prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis
 • Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
 • Prof. dr hab. Witold Zatoński
 • Prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry