Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Diagności laboratoryjni

---

Menu

Diagnosta laboratoryjny prowadzi badania dla potrzeb:

  • profilaktycznych,
  • diagnostycznych,
  • leczniczych,
  • sanitarno-epidemiologicznych.

 

Czym zajmuje się diagnosta laboratoryjny

  • Bada płyny ustrojowe, wydzieliny, wydaliny i pobrane tkanki. Określa np. ich właściwości fizyczne, chemiczne, biologiczne i mikrobiologiczne, a także ustala, czy biorca może przyjąć przeszczep od dawcy (tzw. zgodność tkankowa).
  • Ocenia jakość wykonywanych badań oraz interpretuje i potwierdza ich wyniki.
  • Prowadzi działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

Wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego obejmuje również przeprowadzanie badań komórek rozrodczych i zarodków w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji (także poza laboratorium).

Diagnosta laboratoryjny ma obowiązek zwiększać kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu. Dzięki temu aktualizuje swoją wiedzę – np. w zakresie nowych osiągnięć w obszarze diagnostyki laboratoryjnej.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry