Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Kształcenie podyplomowe diagnostów laboratoryjnych

---

Menu

Jako diagnosta laboratoryjny masz nie tylko prawo, lecz także obowiązek pogłębiać oraz aktualizować swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Możesz przede wszystkim uzyskać tytułu specjalisty w dziedzinach, które mają zastosowanie w ochronie zdrowia.

Szczegóły związane z obowiązkiem ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych znajdują się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych.

 

Podstawa prawna

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz.U.2017.1519).

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry