Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych

---

Menu

Kiedy możesz przystąpić do egzaminu

Jeśli masz potwierdzenie odbycia szkolenia specjalizacyjnego, możesz wystąpić do Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z wnioskiem o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych.

Wniosek złóż za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników.

 

Kiedy złożyć wniosek o zgłoszenie do egzaminu

Zgłoszenie do egzaminu złóż do:

  • 15 lipca dla sesji jesiennej,
  • 15 stycznia dla sesji wiosennej.

 

Kto organizuje egzamin

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych organizuje Centrum Egzaminów Medycznych.

 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2245);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 1950);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej (Dz. U. Nr 269, poz. 2680);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego” (Dz. U. Nr 182, poz.1885 ).

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry