Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Szkolenie specjalizacyjne

---

Menu

Jak możesz uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej

Tytuł specjalisty możesz uzyskać, jeśli:

 • odbędziesz szkolenie specjalizacyjne (ustalone programem specjalizacji),
 • zaliczysz Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych.

 

Kto prowadzi szkolenia specjalizacyjne

Szkolenia specjalizacyjne organizują uczelnie, które prowadzą studia na kierunku analityka medyczna. Uczelnie muszą mieć akredytację dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

 

W jakich dziedzinach możesz uzyskać tytuł specjalisty

Możesz odbyć szkolenie specjalizacyjne w następujących dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej:

 • cytomorfologia medyczna,
 • epidemiologia,
 • laboratoryjna diagnostyka medyczna,
 • laboratoryjna genetyka medyczna,
 • laboratoryjna genetyka sądowa,
 • laboratoryjna hematologia medyczna,
 • laboratoryjna immunologia medyczna,
 • laboratoryjna parazytologia medyczna,
 • laboratoryjna toksykologia medyczna,
 • laboratoryjna toksykologia sądowa,
 • laboratoryjna transfuzjologia medyczna,
 • mikrobiologia medyczna,
 • zdrowie publiczne.

 

Gdzie złożyć wniosek

 1. Załóż konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.
 2. Za pomocą SMK złóż wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie do właściwego wojewody (ze względu na województwo, w którym zamierzasz odbyć szkolenie).

 

Jakie wymagania musisz spełnić, aby rozpocząć szkolenie

Aby rozpocząć szkolenie musisz:

 • złożyć wniosek za pomocą SMK (szczegóły w sekcji Gdzie złożyć wniosek),
 • mieć prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
 • być zakwalifikowany do odbycia szkolenia.

 

Co musi zawierać wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego

 • Twoje imię (imiona) i nazwisko,
 • nazwisko rodowe,
 • miejsce i datę urodzenia,
 • płeć,
 • numer pesel, a w przypadku jego braku – nazwę, numer oraz kraj wydania dokumentu, który potwierdza twoją tożsamość,
 • numer dokumentu „prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”.
 • obywatelstwo (obywatelstwa),
 • adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej,
 • jeśli nie jesteś obywatelem unii europejskiej – nazwę, numer oraz kraj wydania dokumentu, na podstawie którego przebywasz w Polsce,
 • posiadany prze Ciebie stopień naukowy,
 • okres zatrudnienia w zawodzie,
 • liczbę i wykaz publikacji.

 

Do wniosku dołącz skany:

 • dyplomu ukończenia uczelni wyższej,
 • dokumentu, który potwierdza uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych,
 • dokumentu, który potwierdza okres zatrudnienia w zawodzie,
 • oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji.

 

Kiedy złożyć wniosek o rozpoczęcie szkolenia

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w dwóch terminach.

Wniosek możesz złożyć:

 • od 15 listopada do 15 grudnia – na postępowanie kwalifikacyjne prowadzone od 16 grudnia do 15 stycznia,
 • od 30 kwietnia do 31 maja – na postępowanie kwalifikacyjne prowadzone od 1 czerwca do 30 czerwca.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry