Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Szkolenie specjalizacyjne

---

Menu

Jak możesz uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej

Tytuł specjalisty możesz uzyskać, jeśli:

  • odbędziesz szkolenie specjalizacyjne (ustalone programem specjalizacji),
  • zaliczysz Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych.

 

Kto prowadzi szkolenia specjalizacyjne

Szkolenia specjalizacyjne organizują uczelnie, które prowadzą studia na kierunku analityka medyczna. Uczelnie muszą mieć akredytację dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

 

W jakich dziedzinach możesz uzyskać tytuł specjalisty

Możesz odbyć szkolenie specjalizacyjne w następujących dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej:

  • cytomorfologia medyczna,
  • epidemiologia,
  • laboratoryjna diagnostyka medyczna,
  • laboratoryjna genetyka medyczna,
  • laboratoryjna genetyka sądowa,
  • laboratoryjna hematologia medyczna,
  • laboratoryjna immunologia medyczna,
  • laboratoryjna parazytologia medyczna,
  • laboratoryjna toksykologia medyczna,
  • laboratoryjna toksykologia sądowa,
  • laboratoryjna transfuzjologia medyczna,
  • mikrobiologia medyczna,
  • zdrowie publiczne.

 

Gdzie złożyć wniosek

  1. Załóż konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.
  2. Za pomocą SMK złóż wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie do właściwego wojewody (ze względu na województwo, w którym zamierzasz odbyć szkolenie).

 

Jakie wymagania musisz spełnić, aby rozpocząć szkolenie

Aby rozpocząć szkolenie musisz:

  • złożyć wniosek za pomocą SMK (szczegóły w sekcji Gdzie złożyć wniosek),
  • mieć prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
  • być zakwalifikowany do odbycia szkolenia.

 

Co musi zawierać wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego

  • Twoje imię (imiona) i nazwisko,
  • nazwisko rodowe,
  • miejsce i datę urodzenia,
  • płeć,
  • numer pesel, a w przypadku jego braku – nazwę, numer oraz kraj wydania dokumentu, który potwierdza twoją tożsamość,
  • numer dokumentu „prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”.
  • obywatelstwo (obywatelstwa),
  • adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej,
  • jeśli nie jesteś obywatelem unii europejskiej – nazwę, numer oraz kraj wydania dokumentu, na podstawie którego przebywasz w Polsce,
  • posiadany prze Ciebie stopień naukowy,
  • okres zatrudnienia w zawodzie,
  • liczbę i wykaz publikacji.

 

Do wniosku dołącz skany:

  • dyplomu ukończenia uczelni wyższej,
  • dokumentu, który potwierdza uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych,
  • dokumentu, który potwierdza okres zatrudnienia w zawodzie,
  • oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji.

 

Kiedy złożyć wniosek o rozpoczęcie szkolenia

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w dwóch terminach.

Wniosek możesz złożyć:

  • od 15 listopada do 15 grudnia – na postępowanie kwalifikacyjne prowadzone od 16 grudnia do 15 stycznia,
  • od 30 kwietnia do 31 maja – na postępowanie kwalifikacyjne prowadzone od 1 czerwca do 30 czerwca.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry